Koga bi trebalo podvrgnuti ovom tipu pregleda?

Ovo kliničko ispitivanje dostupno je svim osobama ženskog pola u starosnoj dobi od 30 do 40 godina, koje žele izvršiti kompletno medicinsko ispitivanje sa posebnim osvrtom na kliničko ispitivanje dojki kao i ginekološkog zdravstvenog stanja.  Ovo je važna životna dekada radi preventivnih mera u sklopu dijabetesa, srčanih oboljenja kao i većine tipova  karcinoma u kasnijoj životnoj dobi.

Dojke osobe ženskog pola predstavljaju organ koji se razvija tokom puberteta, sa pojavom redovnog menstrualnog krvarenja kao i u toku trudnoće. Većina promena koje nastaju u tkivu dojke su fiziološkog tipa i ne predstavljaju zdravstveni problem koji bi zahtevao tretman. Glavne tegobe koje se mogu javiti su bol u grudima i pojava nodusnih promena. Nodusne promene mogu biti različitog karaktera kao što su cistične formacije, adenomi i papilomi. Mogu se razlikovati u veličini, obliku, lokalizaciji, uzročnom faktoru i načinu lečenja. Procenjeno je da oko 50% osoba ženskih pola poseduje promene u vidu nodusnih ili fibrocističnih promena u tkivu dojke. Najčešće se javljaju tokom premenstrualnog perioda i uglavnom nestaju nakon menopauze. Najveći broj nodusnih promena je benignog karaktera sa odsustvom malignih karakteristika. Ipak, pri detekciji suspektnih promena u tkivu dojke, uvek je potrebno obratiti se ordinirajućem lekaru radi dalje dijagnostike i određivanja maligniteta promene.

 

Zašto se savetuju ovi klinički pregledi?

Prevencija je od neprocenjive vrednosti za opšte zdravstveno stanje, te su periodični medicinski pregledi od izuzetne važnosti. Humanitas izuzetno poštuje i brine  o zdravlju svojih pacijenata. Takođe promoviše preventivne akcije putem kliničkog ispitivanja dojki kao i ginekoloških preventivnih programa. Navedene mere predstavljaju upotrebu neinvazivnih metoda kao i najsavremeniju tehniku uz multidisciplinarni pristup lekara specijalista u cilju omogućavanja nege na vrhunskom nivou.

Visoko kvalifikovani lekari koji rade po pozivu

Dostupni rezultati analiza neposredno po završenom lekarskom pregledu

Kada je najoptimalniji period za navedeno kliničko ispitvanje?

Navedeni klinički pregled može se obaviti svakog dana, od ponedeljka do petka. U proseku traje oko 2 do 3 sata.

 

Šta podrazumeva ovo kliničko ispitivanje?

Ispitivanje uključuje:

Ultrazvučni pregled dojki

Klinički pregled grudi

Mamografija

 

Dodatni testovi podrazumevaju:

Preventivne preglede kardiovaskularnog sistema (EKG i kardiološki pregled)

Analize krvi*:  tokom kojih se jednostavnim uzimanjem uzorka venske krvi mogu odrediti vrednosti osnovnih parametara krvi uz sticanje uvida u stanje osnovnih funkcija organizma

 

Odaberite adekvatan set kliničkih ispitivanja:

Opšta prevencija kod ženskih osoba mlađih od 40 godina

Opšta prevencija kod ženskih osoba mlađih od 40 godina uz prevenciju kardiovaskularnih oboljenja

Opšta prevencija kod osoba ženskog pola mlađih od 40 godina uz prevenciju kardiovaskularnih poremećaja uz analizu krvi

Ukupna cena:

Naučne i druge reference:

EUSOMA vodiči

Svetska zdravstvena organizacija

Američko udruženja za karcinom

 

Naše metode:

Ultrazvuk dojki

Elektrokardiogram

Mamografija.