Ko bi trebalo da se podvrgne kontrolnom pregledu?

Osteopatija podrazumeva homeopatski način detekcije, lečenja i prevencije poremećaja nastalih usled individualnih oštećenja mišića i zglobova. Indikacije su proširne sve do detekcije poremećaja kičme, mišićnoskeletnog sistema, digestivnog sistema kao i autonomnog nervnog sistema.  Regije od interesa predstavljaju: vrat, ramena, niže regije kičme, kukove, donje ekstremitete, karlicu. Osteopatija primenjuje fizičke manipulacije u cilju olakšanja mišićne tenzije. Povećavajući mobilnost zglobova, krv može nesmetano proticati kroz organizam, omogućavajući adekvatno lečenje određenih poremećaja.

 

Zašto se savetuju kontrolni pregledi?

Osteopatski pristup osnovan je u Humanitas-u, na Odeljnaju za Oporavak i Funkcionalnu rehabilitaciju, pod vođstvom dr. Stefana Respici-ja.

Ovim pristupom omogućava se potpuno sagledavanje pacijentovih individualnih potreba u cilju restoracije funkcionalne sposobnosti i lečenja bola i funkcionalnih  poremećaja.

Cilj je postizanje funkcionalnog oporavka što je pre moguće kao i povratak individue svakodnevnim životnim aktivnostima. Takođe je prisutna mogućnost razvoja novih naučnih metoda u ovoj oblasti. Osteopatija, putem pravilne primene homeopatske medicine, zajedničkih stavova, dijagnostike i  terapije iz konvencionalnog medicinskog pristupa, nastoji da ukaže na povezanost homeopatskog lekara i  tradicionalne medicine. U ovoj oblasti, dat je primat funkcionalnoj dijagnozi i lečenju putem metoda meditacije. Cilj ovog pristupa je identifikacija ograničenja funkcionalnih poremećaja kao i strukturnih promena, koje ugrožavaju svakodnevni život pacijenta.  Terapeutski pristup podrazumeva sinergistički i komplementarni pogled na pristup lekara ostalh specijalnosti kao što neurohirurg, fizijatar i reumatolog – zasnovano na sveobuhvatnom iskustvu Humanitas Medicinske Službe u proteklih deset godina.

Klinički pregled započinje evaluacijom i praćenjem rezultata ispitivanja lekara fizijatra sa ciljem da:

Identifikuje postojanje apsolutnih/relativnih kontraindikacija za tretman

Odabir drugih komplementarnih vidova lečenja (fizioterapeutski tretman, individualni program rehabilitacije)

Uporedi rezultate fizioterapeuta i osteopatskih tehnika kao i najodgovarajućih metoda shodno individualnim potrebama

Lčenje je usmereno ka primarnom lečenju osteopatskog fizioterapeuta u saradnji sa fizijatrom, u cilju evaluacije dobijenih rezultata i određivanja najoptimalnijeg pristupa.