Ko može da se podvrgne ovoj vrsti pregleda?

Osteoptija je naučna disciplina koja se bavi otkrivanjem, lečenjem i sprečavanjem problema nastalih u koštanom i mišićnom sistemu pacijenta. Ona obuhvata i otkrivanje funkcionalnih poremećaja kičme, mišićnoskeletnog sistema, digestivnog trakta i autonomnog nervnog sistema. Među određenim delovima tela gde se javljaju problemi su: predeo vrata, ramena, donjeg dela leđa, kukova, nogu i karlice. Osteopatija koristi fizičku manipulaciju kako bi se uklonila tenzija u mišićima. Povećanjem pokretljivosti zglobova, krv može neometano i lako da protiče kroz telo, omogućavajući odgovarajuće izlečenje i tretman određenih zdravstevnih stanja.

 

Zašto treba neko da se podvrgne ovoj vrsti pregleda?

Osteopatski pristup osnovan je u okviru Humanitasa, pod okriljem Odeljenja za Oporavak i Funkcionalnu rehabilitaciju, na čelu sa doktorom Stefanom Repicijem (Stephen Repizzi).

 

Ovaj pristup teži zadovoljenju pacijentovih potreba i omogućava primenu personalizovane metode za ponovno uspostavljanje određenih funkcija u telu lečenjem uzroka bola i narušene ravnoteže. Cilj je postizanje potpune funkcionalnosti u što kraćem vremenskom roku kako bi se osoba vratila u normalno i zdravo stanje. Osim toga, takođe postoji mogućnost usvajanja i razvoja novih naučnih dostignuća u ovoj oblasti. Osteopatija uz primenu osteopatskog lečenja, zajedničkih principa, dijagnoza i terapije sa konvencionalnom medicinom, nastoji da ukaže na vezu između stručne oblasti osteopatije i konvencionalne medicine. Posebna pažnja poklanja se i funkcionalnoj dijagnozi i lečenju putem meditacije kad god se za to ukaže prilika. Ovaj pristup ima za cilj određivanje da li ograničenja u pokretljivosti koja pogađaju strukturalne elemente u telu mogu da utiču na pacijentovo stanje. Lečenje je veoma sinergističko i upotpunjuje ga rad ostalih stručnjaka poput neurohirurga, fizijatara i reumatologa – što je redovno iskustvo zdravstvenih usluga koje pruža Humanitas više od 10 godina.

 

Šta obuhvata ova vrsta pregleda?

Ova j pregled najpre počinje evaluacijom i praćenjem rezultata dobijenih od strane osteopatskog fizijatra kako bi se:

 

  • Utvrdile potpune/relativne kontraindikacije lečenja
  • Odabrala druga komplementarna terapija (poput fizioterapije, projekta individualne rehabilitacije)
  • Uporedili rezultati sa fizioterapeutom o najpogodnijim osteopatskim metodama i tehnikama koje su potrebne datom pacijentu u procesu lečenja

 

Pregled se nastavlja paketom preventivne mere/lečenja od strane osteopatskog fizioterapeuta u saradnji sa fizijatrom, kako bi se procenili dobijeni rezultati i odredio najpogodniji oblik lečenja.