Osteosarkom je kancer kostiju koji započinje u ćelijama za formiranje kostiju. Osteo znači kost a sarcoma je kancer koji se javlja u vezivnim ili pomoćnim tkivima, kaošto su na primer: mišići, kost, masnoća, hrskavica, ili krvni sudovi.

Ova vrsta kancera je najčešća vrsta kancera kostiju. Razvija se u kostima koje rastu pa se zato češće javlja kod dece ili mladih ljudi, mada se može javiti i kod odraslih osoba. Osteosarkom se obično javlja u dugim kostima ruku i nogu, ali može se stvoriti i u bilo kojoj drugoj kosti.

Postoji nekoliko vrsta osteosarkoma: kondroblastični (u ćelijama hrskavice), parostealni, periostealni, telangiektatički, i malih ćelija. Većina ovih tipova su kanceri visoke jačine, što znači da je tumor agresivan i da se može proširiti na druga tkiva i organe. Obično se širi na pluća.

 

Simptomi

Česti simptomi osteosarkoma su:

Bol u predelu tumora

Otečenost, osetljivost ako je tumor u predelu zglobova

Oslabljena kost usled tumora, kada je kancer obično otkriven

Smanjena pokretljivost zbog ukočenosti zglobova

 

Simptomi se kreću od blagih do jakih, pa zato mogu proći meseci dok se ne utvrdi postojanje osteosarkoma. U nekim slučajevima simptomi se mogu javiti iznenada.

 

Uzroci

Uzročnik osteosarkoma kod mladih osoba je nepoznat. Povezan je sa rastom, iako u retkim slučajevima može biti i nasledan.

Uzrok osteosarkoma kod mladih može biti neko drugo stanje kao što je Pagetova bolest ili prethodna radioterapija.

 

Faktori rizika

Faktori rizika kod osteosarkoma su:

Godine- čest između 10 i 24

Visina- oni sa osteosarkomom su viši od prosečnih ljudi njihovih godina

Nasledni retinoblastom (rak oka kod dece)

Pol- veća šansa kod muškaraca

Pagetova bolest

Prethodna radioterapija

Deca sa Li-Freumenovim sindromom (redak poremećaj gena p53), kancer mozga, kancer dojke, leukemija, i kancer nadbubrežnih žlezda.

Deca sa Vernerovim sindromom (veoma redak poremećaj koji može uključiti WRN gen)

Ljudi sa Rotmund Tompsonovim sindromom (ne tako čest poremećaj koji se karakteriše niskim rastom, osipom, gubitkom kose, i skeletalne displazije)

 

Lečenje

Lečenje osteosarkoma uključuje:

Operaciju: uklanjanje kancera do zdravog dela kostiju ili zgloba, kao i zamenu (prostezu) uklonjene kosti; u nekim slučajevima, amputacija je neophodna, akada se kancer proširio na nerve i okolne krvne sudove

Hemoterapija- citotoksični lekovi se koriste da ubiju ćelije raka; hemoterapija se može davati pre operacije sa ciljem da se smanji tumor i izbegne amputacija ukoliko je moguće; hemoterapija može biti dopunjena drugim lekovima da bi se sprečio povratak

Radioterapija- rendgen visoke jačine kako bi se ubile ćelije raka može biti iskorišćen

U nekim slučajevima, terapija može imati nuspojave, čak i po nekoliko godina kasnije; funkcija srca i bubrega, kao i povećani rizik od neke druge vrste kancera.