Definicija

Patelarni tendinitis, poznat i kao skakačevo koleno, predstavlja povredu patelarne tetive, vrpčastog tkiva koje povezuje čašicu (patelu) sa golenjačom.  Predstavlja povredu usled prekomernih pokreta i vežbi, izazvanu ponavljanim pokretima u određenim regijama tela koje dovode do nastanka oštećenja tkiva.

Patelarni tendinitis najčešće se viđa kod atleta koje se bave sportom koji zahteva često skakanje, kao što je košarka, odbojka i gimnastika. Ipak, kod osoba koje ne učesvuju u kontaktnim sportovima mogu takođe imati ovu povredu.

Terapeutski pristup kod postojanja patelarnog tendinitisa podrazumeva fizikalnu terapiju, sa istezanjem i ojačavanjem mišića u regiji kolena u cilju oporavka.

 

Simptomi

Inicijalni simptomi patelarnog tendinitisa su bol u regiji između čašice na mestu pripajanja tetive za golenjaču. Bol u kolenu može se:

Pogoršati prilikom baveljnja sportom

Prisutan je tokom fizičke aktivnosti ili nakon intenzivnih vežbi

Ometa dnevne pokrete kao što je hodanje i penjanje stepenicama

Često su tetive u kontrakturi u jutarnjim časovima

 

Uzroci

Patelarni tendinitis predstavlja najčešću povredu usled prekomernog pokreta, izazvanog ponavljanim povredama patelarne tetive. Mehaničko oštećenje rezultuje iritacijom tetive koju organizam pokušava da reparira. Ipak, budući da se oštećenja umnožavaju dolazi do nastanka bola i zapaljenske reakcije u kolenu. Kada  bol i oštećenje kolena traju u periodu od nekoliko nedelja, nastaje stanje poznato kao tendinopatija.

 

Faktori rizika

Kombinacija faktora rizika koji doprinose povećanom riziku za razvoj patelarnog tendinitisa uključuju sledeće:

Fizičku aktivnost koja može oštetiti tetivu (trčanje, skakanje)

Jako definisane mišiće koji mogu opteretiti patelarne tetive

Neravnotežu mišića

Komplikacije

Ignorisanje bola u patelarnim tetivama može usloviti nastanak ozbiljnih komplikacija. Bol u kolenu kao i smanjena mišićna funkcija mogu perzistirati i čak šta više dodatno oštetiti tkivo. Ako se ne tretira, oboljenje može progredirati u znanto ozbiljnije stanje poznato kao patelarna tendinopatija.

 

Lečenje

Lekari obično preporučuju manje invazivne procedure na samom početku tretmana, pa i indikovanje drugih kao što su operativni pristup.

Neki od tih pristupa su:

Antianginalni lekovi (ibuprofen, naproksen natrijum) koji omogućavaju kratkotrajno olakšavanje tegoba od bola udruženog sa patelarnim tendinitisom.

Fizikalna terapija podrazumeva ( vežbe istezanja i jačanja) koji pomažu u redukciji mišićnog spazma, smanjuju pritisak na patelarnu tetivu i ekstenduju koleno

Imobilizacija tetive mišića: ortopedsko pomagalo koje se aplikuje na tetivu čašice sa kompresivnim efektom i pomaže ravnomernu distribuciju pritiska radi olakšavanja  tegoba izazvanih bolom

Lontoforeza: vid terapije koji uključuje administriranje kortikosteroidnih lekova na kožu  kao i primenu uređaja koji dozvoljava primenu nisko električnih impulsa koji propagiraju lek kroz kožne slojeve.

 

Hirurške  i druge procedure uključuju:

·       Ultrazvukom vođenu kortikosteroidnu injekciju u cilju olakšanja tegoba i  bolova

·       Injekciju plazma obogaćenim trombocitima u cilju promovisanja i podsticanja reparacije tkiva tetive

·       Hiruršku reparaciju patelarne tetive ako je indikovano

 

Prevencija

Postoji nekoliko preporuka za redukovanje rizika za nastanak i progresiju patelarnog tendinitisa:

Krioterapija odgovarajuće regije i odmor

Izbegavanje aktivnosti koje opterećuju patelarnu regiju

Izbegavanje fizičke aktivnosti  u periodu bola

Redovnu fizičku aktivnost

Poboljšanje tehnika/profesionalnih saveta prilikom početka bavljenja novim sportom koristeći pomoćne instrumente.