Pelvični bol (bol u maloj karlici) kod osoba ženskog pola predstavlja bol u donjim partijama abdomena i karlice, u regiji ispod umbilikusa i između kukova. Poseduje tendenciju dugog trajanja, ponekad šest meseci i duže.

Hronični pelvični bol može predstavljati simptom drugih oboljenja, ili može biti samostalno oboljenje. Tačan uzrok pelvičnog bola često je teško utvrditi. U slučaju da se uzrok hroničnog pelvičnog bola identifikuje, tretman se usmerava na lečenje osnovnog uzročnog stanja.

Kod određenih osoba ženskog pola ne može se ustanoviti tačan uzrok pelvičnog bola. Ta činjenica ne isključuje da bol nije moguće izlečiti. U slučaju da se tačan uzrok ne identifikuje, lečenje je potrebno usmeriti na suzbijanje bola.

 

Simptomi

Hronični pelvični bol ima različite karakterisitke. Simptomi mogu uključivati:

Bol prolaznog karaktera

Ozbiljan i uporan bol

Tup bol

Oštar bol i grčeve

Pritisak ili duboki bol u karlici

Nadalje, bol može biti prisutan tokom seksualnog odnosa, tokom peristaltike ili uriniranja i bola tokom sedenja u dužem vremenskom periodu.

Bol može biti srednjeg karaktera i uporan, ili izuzetno izražen da ograničava radnu sposobnost ženske osobe, spavanje i bilo koju vrstu fizičke aktivnosti.

 

Uzroci

Određena uzročna stanja dovode do nastanka hroničnog pelvičnog bola. Ponekad može nastati iz neobjašnjivog razloga i bez postojanja primarnog izvora ili uzroka. Nadalje, određeni psihološki faktori mogu doprineti nastanku bola, a najčešće usled prisustva bola tokom dužeg vremenskog perioda.

Određena uzročna stanja hroničnog pelvičnog bola podrazumevaju:

Endometriozu

Prisusvo tenzije u mišićima pelvičnog poda

Hroničnu pelvičnu inflamatornu bolest

Ovarijalnu reziduu

Fibroide

Iritabilni crevni sindrom

Bolni sindrom mokraćne bešike

Psihološke faktore

Kongestiju pelvične regije

 

Faktori rizika

Faktori rizika za nastanak pelvičnog bola hroničnog karaktera podrazumevaju:

Istoriju pelvičnih bolesti

Fizičko ili seksuualno zlostavljanje u prošlosti

Prethodna zračna terapija ili hirurške procedure abdomena ili karlice

Zloupotreba alkohola ili medikamenata

Prethodna istorija depresije. Bol i depresija su međusobno povezani.

Strukturne abnormalnosti ženskih reproduktivnih organa

Trudnoća i mrtvorođenost koji vrše pritisak na leđa i karlicu, kao što je gigantski fetus, komplikovan porođaj, primena forcepsa ili vakuuma.

 

Komplikacije

Moguć je širok dijapazon potencijalnih komplikacija, uglavnom u akutnom periodu nastanka poremećaja. Hirurške komplikacije uglavnom se tretiraju operativnim pristupom .Pacijenti koji insistiraju na primeni medikamentozne terapije često pate od generalizovanog bola i odbijaju dostupne terapeutske opcije koje ne podrazumevaju primenu narkotika.

Nemogućnost tretiranja hroničnog bola predstavlja najčešću komplikaciju i stanje koje je najteže lečiti. Čak i sa najoptimalnijim kliničkim pristupom i terapijom, kod određenih pacijenata nije moguće otkloniti uporan i neobjašnjiv bol.

 

Lečenje

Lečenje je primarno fokusirano na otklanjanje uzroka koji dovodi do nastanka hroničnog pelvičnog bola. Ipak, u slučaju da uzrok nije moguće identifikovati, lečenje se usmerava na suzbijanje bola. U zavisnosti od uzroka, lekar može preporučiti brojne lekove u cilju tretmana ovog stanja, kao što su antianginalni lekovi, hormonska terapija, antibiotici i antidepresanti.

U cilju korekcije uzročnog stanja koji izaziva hronični bol, primenjuje se hirurška procedura kao što je laparoskopija i histerektomija.

Kombinovana primena terapeutskih modaliteta i rehabilitacionog plana takođe je od koristi.

 

Prevencija

Rana dijagnostika i lečenje pelvičnog bola zaustavljaju njegovu progresiju  u hronično stanje.

Jedan od glavnih uzroka hroničnog pelvičnog bola jeste pelvična inflamatorna bolest. Rizik za nastanka ovog oboljenja može se redukovati upražnjavanjem sigurnih seksualnih odnosa i kontraceptivnih sredstava.