Na skoro svakom paru očiju nalaze se očne aberacije ili nesavršenosti. Određene vrste poremećaja vida poput dalekovidosti, kratkovidosti i astigmatizma mogu se korigovati nošenjem kontaktnih sočiva. Ovakvi poremećaji vida nazivaju se očnim aberacijama niskog reda.

 

Pored ovih, postoje i optičke aberacije koje su okarakterisane kao aberacije visokog reda. Ova vrsta oštećenja ne može se korigovati nošenjem normalnih kontaktnih sočiva jer nastaju kao posledica nesavršenosti na rožnjači. Ova oštećenja na rožnjači mere se instrumentom koji se naziva aberometar.

 

Refraktivna hirurgija je do skoro bila jedina opcija da se uklone aberacije niskog reda. Iako je ova procedura efikasna, nije uzimala u ozbir specifičnu prirodu svake aberacije, niti je uzimala u obzir druge nesavršenosti i poremećaje koji se nalaze na oku. Samim tim, pacijenti koji su patili od različitih oboljenja oka podvrgnuti su istoj terapiji. Ova tehnika nije uzimala u obzir činjenicu da se dioptrija koja se javlja istovremeno na dva oka može manifestovati na dva potpuno drugačija na svakom oku. Ova pojava nastaje kao posledica prisustva različitih aberacija visokog reda koje se javljaju na očima. Zbog toga je kvalitet slike koju projektuje rožnjača a koji se dobija standardnim tretmanom uvek zadovoljavajući, ali postoji dosta mesta za dodatno korigovanje i poboljšavanje.

 

Zahvaljujući promenljivoj, odnosno personalizovanog refraktivnoj hirurgiji koja uzima u obzir sve nepravilnosti koje se javljaju na oba oka, danas se ove aberacije dosta uspešnije obavljaju. Korišćenjem ove metode hirurzi procenjuju kako da preoblikuju rožnjaču na jednom i na oba oka i kreiraju lasersku tehniku prilagođenu individualnim potrebama svakog pacijenta.

 

Tretiranjem optičkih aberacija i niskog i visokog reda, kao i smanjivanjivanjem rizika od kasnije pojave aberacija višeg reda, ova procedura omogućava značajno povećanje kvaliteta života. Personalizovana refraktivna hirurgija takođe poboljšava i kvalitet vida nakon procedure. Najbolji i najefikasniji način da se procedura Egzajmer laserom prilagodi individualnim potrebama svakog pacijenta je da se refraktivna hirurgija vrši kroz površinu transepitelijalne membrane. Korišćenjem ove metode omogućava se personalizovanje procedure na nivou površine rožnjače, gde se oštećenje prethodno precizno izmerilo aberometrom.

 

Odsek za refraktivnu hirurgiju pri Oftalmološkom centru Humanitas Kliničkog Instituta poseduje Egzajmer laser poslednje generacije. Ovaj laser predstavlja jedan on najnaprednijih hirurških instrumenata ne samo u oblasti oftalmologije, već i u celokupnoj oblasti hirurgije.

 

Danas se refraktivna hirurgija smatra bezbeznom i efikasnom tehinkom rešavanja aberacija na oku. Jedan od glavnih razloga zbog kojih se smatra efikasnom je što ova vrste procedure znatno umanjuje, a u nekim slučajevima čak i potpuno eliminiše defekte vida kod velikog broja pacijenata. Pored toga, ovaj tretman se smatra veoma preciznim i bezbednim. Sama činjenica da je nakon više od 20 godina od početka izvođenja ove procedure broj komplikacija koje su se javile u toku postoperativnog perioda izuzetno nizak govori o bezbednosti ove procedure.

 

Pozitivni rezultati mogu se postići samo ukoliko operaciju obavlja iskusan i dobro obučen hirurg, kao i ukoliko se operacija vrši u moderno opremljenim, specijalizovanim centrima. Takođe je veoma bitno da tim hirurga koji će obavljati operaciju detaljno uradi pregled i anamnezu pacijenta kako bi se osigurala brzina i bezbednost procedure. Pored brige o pacijentima, tim hirurga koji obavlja operaciju posvećuje se i istraživanju najnovijih i najnaprednijih metoda refraktivne hirurgije koje se mogu primeniti u posebnim slučajevima gde bi poboljšale ili ubrzale proceduru i oporavak.