Definicija

Perzistentni duktus arteriozus (PDA) predstavlja stanje sa postojanjem trajnog otvora između dva glavna krvna suda koja napuštaju srce. Otvor, koji se naziva duktus arteriozus predstavlja krvni sud koji omogućava da krv kruži kroz fetusova pluća intrauterino. Ubrzo nakon rođenja novorođenčeta, duktus arteriozus je suvišan u funkcionalnom smislu budući da se novorođenčetova pluća pune vazduhom. U slučaju da duktus ostane otvoren, stanje se naziva  duktus arteriozus.

Duktus arteriozus manje veličine često ne izaziva veće funkcionalne probleme i ne zahteva medicinski tretman. Ipak, duktus arteriozus većeg dijametra često se ne tretira medicinski te uslovljava slabljenje srčanog mišića, nastanka srčane insuficijencije i posledičnih komplikacija.

Terapeutski pristupi kod pacijenata sa duktus arteriozusom podrazumevaju redovan monitoring, određenu medikamentoznu terapiju kao i kateterizaciju ili otvorenu operaciju srca.

 

Simptomi

Simptomatologija perzistentnog duktus arteriozusa može varirati u zavisnosti od veličine defekta i toga da li je novorođenče rođeno u terminu ili prevremeno. PDA manjeg dijametra često ne izazivaju simptome, dok je kod manjeg procenta novorođenčadi moguće:

·         Ubrzano disanje

·         Slab apetit

·         Usporen rast

·         Znojenje tokom jela

·         Umor

·         Ubrzan srčani rad

 

Uzroci

Pre rođenja, spoj između aorte i pulmonarne arterije (dva glavna krvna suda koja odvode krv iz srca) od vitalnog je značaja za adekvatno funkcionisanje novorođenčetovog cirkulatornog sistema. Duktus arteriozus odvodi krv iz novorođenčetovih  pluća tokom njihovog razvoj i snabdeva se kiseonikom iz majčine cirkulacije. Po rođenju, u slučaju da duktus arteriozus ostane otvoren, abnormalan cirkulatorni tok kružiće ka novorođenčetovim plućima i srcu. U slučaju da se ne tretira, krvni pritisak će se najverovatnije povećati u bebinom plućnom sistemu pri čemu će nastati slabljenje srčanog mišića sa nastankom srčanih defekata i drugih ozbiljnijih komplikacija.

 

Faktori rizika

Sledeći faktori rizika kod pacijenata sa perzistentnim duktus arteriozusom:

Prevremen porođaj

Postojanje pozitivne porodične anamneze za PDA i drugih genetičkih oboljenja (na primer Daunov sindrom)

Infekcija rubelom tokom trudnoće

Rođenje na visokoj nadmorskoj visini (preko 10,000 stopa)

 

Komplikacije

Manji procenat osoba sa perzistentnim duktusom verovatno neće imati komplikacije, dok će veći defekti često u slučaju da se ne leče izazvati sledeće komplikacije:

Infekcije srca (endokarditis): zapaljensko oboljenje srčanog epitela

Pulmonarna hipertenzija: visok krvni pritisak u plućnom sistemu (na primer Ajsenmengerov sindrom)

Insuficijencija srca

Komplikacije trudnoće

 

 Lečenje

Terapeutski pristupi kod pacijenata sa perzistentnim duktus arteriozusom mogu uključivati sledeće:

Redovan monitoring fetusove srčane radnje

Upotrebu nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) koji pomažu zatvaranje PDA defekta i blokiraju hormone kao i hemijske supstance u organizmu koje uslovljavaju otvorenost duktusa

Kateterizacija: procedura tokom koje se tanki tubus (kateter) plasira u krvni sud u regiji prepone i usmerava ka srčanim šupljinama te se kalem insertuje u duktus arteriozus. Moguće komplikacije podrazumevaju:  krvarenje, infekciju ili nastanak dislokacije plasiranog kalema ka srcu

Otvorena operacija na srcu: procedura tokom koje hirurg načini manju inciziju u regiji između detetovih rebara i srca te reparira otvoreni duktus upotrebom sutura ili klipseva. Moguće komplikacije mogu uključivati: krvarenje, infekciju, promuklost kao i paralizu dijafragme.

Preventivna upotreba antibiotika u cilju lečenja zapaljenskih stanja srca (infektivni endokarditis)

 

Prevencija

Iako još uvek ne postoji siguran vid prevencije razvoja duktusa arteriozusa kod novorođenčadi; postoje određene navike koje  primenjene u trudnoći mogu biti od koristi. One podrazumevaju:

Pridržavanje zdravom načinu ishrane

Redovna fizička aktivnost

Prestanak konzumacije duvana tokom trudnoće

Redukcija nivoa stresogenih faktora

Prestanak uzimanja kontraceptivnih sredstava

Redovna vakcinacija pre planiranja trudnoće kao i tokom iste

Konsultacija sa genetičarem po pitanju porodične istorije postojanja  srčanih defekata ii drugih genetičkih poremećaja pre planiranja trudnoće.