Definicija

Pilonidalna cista predstavlja abnormalno vrećasto proširenje na koži koje često sadrži folikul dlake i kožni debris. Tipično se javlja na dnu repne (sakralne) kosti i može se inficirati i ispuniti gnojavim sadržajem. U slučaju da se pilonidalna cista inficira, nastaje apscesna kolekcija ispunjena gnojavim sadržajem koja podseća na veću bubuljicu (aknu) u donjim regijama sakralne regije koja može izazvati bol i diskomfor.

Pilonidalna cista češće se javlja kod osoba muškog pola i najčešće kod mlađih osoba, sa izraženom mogućnošću za recidivantni nastanak .

Lečenje najčešće podrazumeva procedure kojom se cista drenira ili hirurški uklanja u celosti.

 

Simptomi

Kada se jednom inificira termin pilonidalna cista zamenjuje se pojmom pilonidalni apsces (otečena masa). Znaci i simptomi postojanja inficirane ciste podrazumevaju sledeće:

 

·        Bol/diskomfor tokom sedenja i stajanja

·         Otok pilonidalne ciste

·         Crvenilo okolne kože

·         Dreniranje gnojavog sadržaja

·         Opor miris iz dreniranog sadržaja

·         Povišena temperatura

 

Uzroci

Iako tačan etiopatogenetski mehanizam nastanka pilonidalne ciste još uvek nije utvrđen, izgleda da je izazvana kombinacijom faktora kao što su:

Gubitak regionalnih dlaka koje penetriraju kožu pripadajuće regije

Trenje (usled produženog perioda sedenja ili vožnje bicikla)

Promena hormonskog statusa

 

Pojam pilonidalni označava ‘’gnezdo kose’’. U slučaju rupture folikula dlake (strukture iz koje izrasta dlaka), formiranje ciste nastaje oko ruptuiranog folikula.

 

Faktori rizika

Individue koje su u dužem periodu u sedećem položaju, kao na primer vozači kamiona, spadaju u grupu osoba sa povišenim faktorom rizika za razvoj pilonidalne ciste. Drugi faktori koji uslovljavaju nastanak pilonidalne ciste podrazumevaju sledeće:

·          Prekomernu gojaznost

·         Fizičku inaktivnost

·         Prekomernu maljavost

·         Lošu ličnu higijenu

 

Komplikacije

U slučaju neadekvatnog lečenja pilonidalne ciste, mogu nastati specifične komplikacije kao što su razvoj skvamoznog karcinoma kože.

 

Lečenje

Postoje dva glavna terapeutska modaliteta kod lečenja pilonidalne inficirane ciste:

Marsupijalizacija: procedura koja podrazumeva inciziju, dreniranje ciste (uklanjanje viška gnoja i dlaka) kao i suturiranje ivica fibroznog trakta na krajevima ivica postoperativnog defekta u cilju kreiranja kontinuiteta. Navedeni postupci omogućavaju adekvatno zarastanje hirurške rane  iznutra ka spolja što smanjuje procenat recidivantnih pilonidalnih cista.

Hirurško uklanjanje pilonidalne ciste: predstavlja proceduru koja podrazumeva operativan pristup uklanjanju ciste kao i što ranijem operativnom zatvaranju hirurškog defekta plasiranjem sutura. Ovakav terapeutski  pristup omogućava brže zarastanje, dok sa druge strane povećava rizik za nastanak recidiva ( budući da je često nemoguće ukloniti cistu u potpunosti).

Bez obzira na vid terapeutskog pristupa, pravilna obrada rane je od vitalnog značaja u postoperativnom toku. Ključni postupci u procesu oporavka podrazumevaju: pranje okolne regije rane jednom dnevno, previjanje i brijanje neposredne regije  hirurške rane. Od izuzetne važnosti je da se individua pridržava ovih saveta u cilju preveniranja ulaska malja u regiju hirurškog mesta, nastanka moguće infekcije kao i recidiva.

 

Prevencija

Postoji nekoliko preporuka radi preveniranja nastanka pilonidalne ciste:

·         Održavanje afecirane regije čistom

·         Izbegavanje prolongiranog sedenja

·         Redovna fizička aktivnost

·         Gubitak prekomernih kilograma

·         Brijanje zahvaćene regije u slučaju ekstremne maljavosti u cilju minimiziranja nastanka recidivantnog pilonidalnog sinusa