Pioderma gangrenozum je retka reakcija kože na neku bolest ili stanje, koja rezultira bolnim čirevima na koži. Naime, reč je o oboljenju koje dovodi do nekroze tkiva, stvaranjem dubokih čireva koji se obično pojavljuju na donjim ekstremitetima. Uprkos sličnom imenu, Pioderma gangrenozum nema nikakve veze sa gangrenom.

 

Simptomi

Pioderma gangrenozum obično počinje malom, crvenom kvržicom na koži, koja može podsećati na ujed pauka, bubuljicu ili krvni plik. Tokom nekoliko dana, ova kvržica se razvija u veliku, bolnu, otvorenu ranu. Drugim rečima, koža se pretvara u bolni čir, iz kog može curiti tečnost. Kada se čir pojavi, on može velikom brzinom da se širi i raste u dubinu i time da dovede do hroničnih rana. Ukoliko pacijent ima nekoliko čireva, oni mogu da porastu i međusobno se spoje u jedan veliki čir.

Pioderma gangrenozum se obično javlja na nogama, mada može da se javi bilo gde na koži uključujući i predeo oko glave i vrata, na rukama i genitalijama. Povremeno, ona se može javiti i oko mesta povrede ili hirurške rane, na primer oko stome. Iako rane retko dovode do smrti, mogu da izazovu groznicu, izuzetno jaku bol i ožiljke.

 

Uzroci

Nije sasvim poznato šta dovodi do Pioderme gangrenozum, ali se izgleda povezuje sa poremećajem u imunom sistemu. Takođe, često se povezuje sa izvesnim zapaljenskim procesima, poput ulcerativnog kolitisa i Kronove bolesti. Ukoliko osoba ima Piodermu gangrenozum, nova povreda kože, poput reza ili ubodne rane, može dovesti do stvaranja novih čireva. Ova sklonost stvaranja novih čireva na mestu rana, uključujući i onih od operativnih zahvata, poznata je kao patergija.

 

Faktori rizika

Pioderma gangrenozum se najčešće sreće kod osoba starih oko 40 i 50 godina, ali se u principu može javiti u bilo kom uzrastu. Osobe koje imaju već neka postojeća stanja poput upalne bolesti creva ili reumatoidni artritis, takođe imaju veći rizik od nastanka Pioderme gangrenozum. Ona se takođe povezuje sa nekim zapaljenskim procesima poput:

Ulcerativnog kolitisa

Kronove bolesti

Reumatoidnog artritisa

 

Komplikacije

Čirevi uzrokovani Piodermom gangrenozum obično ostavljaju ožiljke.  

 

Prevencija

Niko ne može u potpunosti da spreči pojavu Pioderme gangrenozum. Ukoliko neka osoba pati od ovog stanja, trebalo bi da pokuša da izbegne povrede na koži. Povrede ili rane na koži mogu da izazovu pojavu novih čireva. Iako nije potpuno efikasno, kontrola bilo kakvog postojećeg stanja koje dovodi do pojave čireva može biti od pomoći.