Definicija

Plantarne bradavice predstavljaju nekancerozne izraštaje na koži koje se najčešće javljaju na petama ili najistaknutijim delovima stopala (područja gde je pritisak najveći).  Ovaj vid pritiska takođe može izazvati rast plantarnih bradavica usmeren ka unutra ispod površine kalusa (tvdog i istanjeng sloja kože). Plantarne bradavice su izazvane humanim papilomavirusom, virusnom infekcijom koja dospeva u organizam putem manjih posekotina na koži  ili slabih tačaka na donjoj površini stopala.

Iako većina plantarnih bradavica spontano prolazi bez ikakvog tretmana, one mogu izazvati manji bol i diskomfor u zavisnosti od njihove lokalizacije. U slučaju da se bol nastavi ili pojačava, neophodno je ukloniti prisutne bradavice primenom odgovarajućeg tretmana.

 

Simptomi

Znaci i simptomi plantarnih bradavica mogu podrazumevati:

·         Bol i osteljivost prilikom stajanja ili hodanja

·         Manju i oblika zrna izraslinu pri dnu stopala

·         Tvrdu i istanjenu kožu (kalus) gde prisutna bradavica raste ka unutra

·         Pojavu crnih tačaka (manjih, zgrušenih krvnih sudova)

·         Posekotine na koži stopala

 

Uzroci

Plantarne bradavice mogu biti izazvane virusnom infekcijom humanim papilomavirusom (HPV) u spoljašnjem omotaču kože na tabanima stopala. Virus preživljava i razmnožava se u toplim i vlažnim uslovima sredine i osoba se može zaraziti istim tokom hodanja bosim nogama na javnim kupalištima ili bazenima.  Imunski sistem bilo koje osobe drugačije će reagovati pri primarnom kontaktu sa virusom pri čemu nastaje pojava bradavica. Takođe je neophodno da postoji ulazno mesto na koži stopala kao što je na primer pukotina/fisura u regiji suve kože, posekotina ili vlažna kože usled dužeg vremena provedenog u vodi.

 

Faktori rizika

Iako se plantarne bradavice mogu javiti kod bilo koje osobe, ovaj tip virusnih bradavica najčešće se javlja kod:

·         Dece i tinejdžera

·         Osoba sa oslabljenim imunim sistemom

·         Osoba sa prethodnom pojavom plantarnih bradavica

·         Osoba koje hodaju bez zaštitne obuće u endemskim područjima za navedeni virus

 

Komplikacija

Potencijalna komplikacija koja može nastati usled postojanja plantarnih bradavica jeste pre svega poremećaj posturalnog stava. Kod osobe može nastati nesvesni poremećaj načina na koji hoda, stoji ili trči sa tendencijom smanjivanja bola prisutnog usled plantarnih bradavica i olakšanja nelegodnosti.

 

Lečenje

Većina plantarnih bradavica spontano prolazi bez primene bilo kakvog medicinskog tretmana, iako taj proces može trajati i do dve godine. U slučaju postojanja izraženog bola ili širenja, postoji nekoliko samorema koje se mogu primeniti u cilju olakšanja simptoma i to su:

Upotreba lekova tokom perioda bola

Salicilna kiselina: upotreba jačih piling sredstava u cilju postepenog uklanjanja površnih slojeva bradavica

Krioterapija: vid terapije primenom smrzavanja koja uključuju aplikaciju tečnog nitrogena na bradavicu, bilo putem spreja ili vate. Hemijske supstance izazivaju nastanak blistera (žuljeva) u okolini bradavice, kao i izumrlog tkiva koje otpada za nedelju ili dve.

U slučaju da primena salicilne kiseline ili krioterapija ne pokaže rezultatem, lekar može preporučiti sledeće:

·         Upotrebu bihloracetilne kiseline ili trihloracetilne kiseline

·         Imunsku terapiju: vid terapije putem koje se primenjuju medikamenti ili rastvori u cilju stimulacije imunog sistema u borbi protiv virusnih bradavica.

·         Manji operativni zahvati: upotreba električnih igala u cilju disekcije bradavica i njihove eliminacije

·         Terapija laserom: vid tretmana tokom kojih se spaljuju manji krvni sudovi u cilju omogućavanja inficiranom tkivu da spontano deskvamira.

·         Vakcina: vakcina protiv  humanog papilomavirusa (HPV) predstavlja vakcinu koja se uspešno primenjuje u lečenju bradavica.

 

Prevencija

Postoji nekoliko preporuka u cilju redukcije faktora rizika za nastanak plantarnih bradavica:

Izbegavanje direktnog kontakta sa bradavicama (čak i sopstvenim)

Izbegavanje palpiranja bradavica

Higijensko pranje ruku nakon stupanja u kontakt sa bradavicama

Održavanje stopala suvim i čistim

Svakodnevna promena obuće i čarapa

Nošenje obuće tokom boravka u spoljašnjoj sredini (bazeni, javni tuševi, svlačionice).