Pneumotoraks je sakupljeni vazduh u grudima van pluća koji izaziva kolaps pluća.

Pneumotoraks nastaje kada vazduh procuri  u prostor između pluća i grudnog zida.  Vazduh pritiska pluća sa spoljašnje strane i dovodi do kolapsa pluća. U većini slučajeva, samo deo pluća prestaje sa radom.

Spontani ili primarni pneumotoraks  nastaje bez povrede grudi ili bilo kave plućne bolesti. Ovaj tip bolesti se leči sam od sebe. Mnogo komplikovaniji pneumotoraks se javlja kao rezultat nekog postojećeg stanja. U ovom slučaju doktori obično ubacuju sondu ili iglu između rebara da izbaci višak vazduha.

 

Simptomi

Glavni siptomi pneumotoraksa uključuju iznenadni bol u grudima i zadihanost. Bol je oštar i može da izazove osećaj teskobe u grudima. Ovi simptomi mogu biti izazvani velikim  brojem  zdravstvenih problema, a neki mogu biti opasni po život.

Drugi simptomi uključuju zadihanost, ubrzani rad srca, ubrzano disanje, kašalj, umor. Koža može da ima i plavkastu boju zbog smanjenja kiseonika u krvi.

 

Uzroci

U nekim slučajevima, pneumotoraks se može javiti bez ikavog razloga. U drugim slučajevima,može biti izazvan tupim ili prolaznim povredama pluća koje mogu da izazovu kolaps pluća; neke medicinske procedure ili povrede koje rezultiraju od postojeće bolesti srca, kao što je hronična opstruktivna plućna bolest, cistična fibroza i upala pluća. Pored toga, pneumotoraks može biti izazvan probušenim vazdušnim plikovima i mehaničkom ventlacijom, koja može da izazove  premećaj u ravnoteži vazdušnog pritiska u grudima. U takvim situacijama, pluća mogu u potpunosti prestati sa radom i srce može biti toliko pritisnuto da ne može da funkcioniše ispravno.

Pluća se uobičajeno šire tako što proširuju grudnu šupljinu, što dovodi do negativnog pritiska i stvaranja vakuuma u plućnom delu.Ako vazduh uđe u plućni deo, bilo kroz šupljinu na plućima ili grudnom zidu, pritisak u plućnom prostoru se izjednačava sa pritiskom van tela. Stoga se vacuum gubi i pluća prestaju sa radom.

 

Faktori rizika

Neki od faktora rizika uključuju: pol pacijenata. Generalno, muškarci imaju veće šanse za Pneumatoraks od žena

Pušenje

Starosna dob. Preciznije, Pneumatoraks koji se dobija od probušenih vazdušnih plikova se najčešće javlja kod onih između 20 I 40 godina starosti, pogotovo kod muškaraca koji su mnogo visoki i premršavi.

– Genetika u slučaju nekih tipova Pneumatoraksa.

– Postojeća bolest pluća, posebno hronična opstruktivna plućna bolest

– Mehanička ventilacija

– Istorija postojanja Pneumotoraksa.

 

Prevencija

Iako često nije moguće sprečiti Pneumatoraks, prestanak pušenja je važan korak za smanjivanje rizika dobijanja Pneumatoraksa I za njegovo kasnije ponavljanje.