Poremećaji temporomandibularnog zgloba (TMJ) nastaju kao rezultat strukturnih i funkcionalnih oštećenja vilice, viličnog zgloba kao i okružujućih facijalnih mišića koji poseduju ulogu u žvakanju i pokretima vilice. Uzroci uključuju povrede viličnog zgloba, oštećenja ili stiskanja zuba, dislokaciju mekih tkiva ili diskova između dentalnog kreveca kao i pojavu osteoartritisa i reumatoidnog artritisa u temporomandibularnom zglobu.

 

Simptomi

Simptomi poremećaja temporomandibularnog zgloba mogu uključivati:

Bol u i oko regije uha

Bol ili osetljivost vilice

Otežano žvakanje ili osećaj nelagodnosti tokom istog akta

Bolne grimase facijalne regije

Blokada zgloba, što otežava otvaranje ili zatvaranje usne šupljine

Poremećaji temporomandibularnog zgloba mogu izazvati postojanje kliktećeg zvuka ili osećaj škripanja tokom pokušaja otvaranja usta ili žvakanja. U slučaju nepostojanja bola ili ograničenja pokreta udruženog sa kliktanjem vilice, pacijent verovatno neće zahtevati terapeutski tretman poremećaja temporomandibularnog zgloba.

 

Uzroci

Tačan etiopatogenetski mehanizam nastanka pormećaja temporomandibularnog zgloba teško je utvrditi. Bol može nastati usled višestrukih poremećaja, kao što su artritis ili povreda vilice. Kod određenih ljudi sa prisustvom bola u vilici takođe je prisutna tendencija stiskanja ili škrgutanja zuba, ali kod većine ljudi sa prisutnom habitualnom škrgutavom vilicom, neće se razviti poremećaj temporomandibularnog zgloba.

Bolni poremećaji temporomandibularnog zgloba mogu se javiti usled:

Erozije diska ili njegove dislokacije iz fiziološkog ležišta

Oštećenje hrskavice zgloba procesom artritisa

Oštećenje zgloba udarcem ili drugim uzrokom

U većini slučajeva, tačan uzrok poremećaja temporomandibularnog zgloba ostaje nepoznat.

 

Faktori rizika

Poremećaji temporomandibularnog zgloba mogu nastati kao rezultat povrede ili zapaljenskog procesa zglobnih površina. Oštećenje temporomandibularnog zgloba rezultat je sledećih procesa:

Artritisa

Preteranog žvakanja i škrgutanja zubima (na primer tokom sna, što se naziva bruksizam)

Povreda ili trauma vilice

Mišićna tenzija

Nepravilno držanje tela

Ponavljani stres

Poremećaji temporomandibularnog zgloba nastaju kod osoba ženskog pola u uzrastnoj dobi od 20 do 40 godina, ali se mogu javiti u bilo kom dobu.

 

Komplikacije

Opšti prognostički faktori su obećavajući. Većina povreda temporomandibularnog zgloba poboljšava se tokom vremena i ne izaziva ozbiljnije komplikacije. Kod nekih osoba sa evidentnim simptomima, trajanje tegoba može biti duže ili recidivantno, ali čak i kod ovih individua stanje se poboljšava nakon tretmana.

Većina individua ne zahteva primenu injekcija ili operativni zahvat, te će im se zdravtsveno stanje popraviti tokom vremena.

 

Lečenje

U najvećem broju slučajeva poremećaji zgloba vilice i muskulature su prolaznog karaktera i ne pogoršavaju se. Primena jednostavnih terapeutskih procedura može biti dovoljna u cilju olakšavanja diskomfora.

Postupci koji se primenjuju u cilju olakšavanja simptoma mogu biti sledeći:

Unos meke hrane

Aplikacja leda na obolelu/povređenu regiju

Izbegavanje pokreta prekomernih amplitude u zglobu vilice (kao što je široko zevanje, pevanje na  glas, konzumacija žvaka)

Primena edukativnih tehnika u cilju relaksacije i redukcije stresa

Praktikovanje suptilnih pokreta istezanja i relaksacije u viličnom zglobu koji će pomoći u cilju povećanja obima pokreta vilice. Zdravstveni radnik ili lekar fizijatar će preporučiti primenu vežbi u slučaju neophodnosti.

Kod većine osoba se poremećajima temporomandibularnog zgloba, kratkotrajna primena medikamnetozne ili nesteroidne antiinflamatrone terapije (NSAIL), kao što je ibuprofen, može privremeno olakšati tegobe u temporomandibularnom zglobu.

 

Prevencija

Primena sledećih preporuka može biti od pomoći u prevenciji poremećaja temporomandibularnog zgloba ili recidiva simptoma poremećaja temporomandibularnog zgloba:

Izbegavanje hrane koja se otežano žvaće

Izbegavanje griženja olovaka, nastavaka hemijskih olovki, noktiju kao i zanoktica

Primena relaksacionih tehnika u cilju redukcije mišićne tenzije i stresa tokom sna

Održavanje adekvatnog položaja tela kao i poštovanje principa ergonomike

Česta promena položaja tokom dana kao i periodično istezanje u cilju minimiziranja repetitivnog stresa na organizam.