Posteriorna kortikalna atrofija, koja se takođe naziva i Bensonov sindrom, je redak degenerativni poremećaj mozga i nervnog sistema koji rezultira postepenim slabljenjem vida. Uobičajni simptomi obuhvataju teškoće prilikom čitanja, određivanja udaljenosti, i prepoznavanja predmeta i poznatih osoba. Ovo stanje može na kraju dovesti i do opadanja spoznajnih sposobnosti. Posteriorna kortikalna atrofija može da se poveže sa Alchajmerovom bolešću, demencijom sa Levi telima ili drugim neurološkim stanjima.

Kao neurološko stanje, reč je o obliku demencije koja se obično smatra atipičnom varijantom Alchajmerove bolesti. Ovo oboljenje izaziva atrofiju posteriornog dela moždanog korteksa, rezultirajući progresivnim prekidom složene obrade vizuelnih informacija.

 

Simptomi

Budući da je zadnji deo mozga odgovoran za obradu vizuelnih informacija, pacijenti sa PKA imaju oslabljenu vizuelnu sposobnost. Atrofija je progresivna; među rane simptome spadaju teškoća prilikom čitanja, zamućeni vid, povećana osetljivost na svetlo ili sjajne površine, dupla slika, problem sa dubokom percepcijom, problem snalaženja u prostoru. Dodatni simptomi su poremećaj u planiranju pokreta, smanjena sposobnost čitanja i poremećaj prepoznavanja predmeta.

Kako se ovo neurodegenerativno stanje širi, tako se pojavljuju i sve ozbiljniji simptomi poput nemogućnosti prepoznavanja poznatih osoba, predmeta i mesta, a ponekad se javljaju i vizuelne halucinacije. Osim toga, pacijenti mogu imati poteškoće u izvođenju pokreta u želji da dohvate neki predmet, a može da se javi i smanjena sposobnost pisanja. Dalje, ukoliko se odumiranje neurona proširi i na prednji deo korteksa, mogu se javiti simptomi slični Alchajmerovoj bolesti, poput gubitka pamćenja. Osim toga, anksioznost i depresija su takođe veoma česti kod osoba sa PKA.

 

Uzroci

Baš kao i kod Alchajmerove bolesti, uzroci PKA su nepoznati, a ne postoji neka očigledna genska mutacija koja bi se povezivala sa oboljenjem. Takođe, nije poznato da li se faktori rizika za nastanak Alchajmerove bolesti odnose i na razvoj PKA.

 

Faktori rizika

PKA se obično razvija kod osoba koje su nešto mlađe od onih koje tipično pogađa Alchajmerova bolest, sa početnim simptomima koji se najčešće javljaju kod osoba na sredini šeste i početku sedme decenije života.

 

Komplikacije

Kako bolest napreduje, mogu se javiti poteškoće u nalaženju pravih reči, svakodnevnom pamćenju i opštim spoznajnim funkcijama, i kod osoba se razvijaju simptomi tipični za Alchajmerovu bolest. U kasnijim fazama razvoja bolesti, oboleli mogu da imaju trzaje ekstremiteta, pa čak i napade.