Posttraumatski stresni poremećaj ili samo ptsp je mentalno stanje koje spada u grupu anksioznih poremećaja i obično se dobija kao rezultat veoma strašnog, opasnog po život ili nesigurnog iskustva, bilo da smo ga iskusili ili videli. Mnogi ljudi koji prođu kroz traumatična iskustva vrlo teško se prilagođavaju i nose sa time.  Ako se simptomi pogoršaju ili traju mesecima ili godinama, ometaju funkcionisanje, osoba može imati ptsp.

 

Simptomi

Simptomi ptsp-a mogu početi u periodu od tri meseca od traumatičnog događaja, ali ponekad simptomi mogu da se ne pojave godinama posle događaja. Ovi simptomi izazivaju velike probleme u društvenom životu i odnosima. Sledeće grupe simptoma su kriterijum za dijagnozu ptsp-a:

Stalno podsećanje na događaj ( bolna sećanja, vraćanja unazad, košmari);

Izbegavanje do te mere da postoji fobija od mesta, ljudi i iskustava koji podsećaju osobu na taj događaj;

Negativne promene u razmišljanju, teškoće u pamćenju nekog iskustva, preterana osetljivost na iskustva iz normalnog života, negativan stav, sklonost ka krivljenju samog sebe za taj događaj, negativno emocionalno stanje, slab interes za učestvovanje u bitnim događajima i osećaju otuđenja od drugih;

Značajne promene u pokretanju i aktivnostima koje su povezane sa traumatičnim iskustvom uključujući probleme sa spavanjem, probleme sa koncentracijom, iritantost, bes, slaba koncentracija, gubitak svesti ili teskoće u pamćenju stvari, samodestruktivno ponašanje i preterani oprez i osećaj opasnosti.

 

Uzroci

Bukvalno bilo koje iskustvo koje je definisano kao iskustvo opasno po život ili ozbiljno ugrožava fizičko i emotivno stanje osobe, ili izaziva strah, može da izazove ptsp. Kao mnogi mentalni problemi, ptsp je kombinacija:

Naslednih mentalnih riziika

Životnih iskustava

Naslednih aspekata ličnosti

Načina na koje mozak reguliše hemikalije i hormone koje telo opušta kao reakciju na stres

 

Faktori rizika

Ljudi svih uzrasta mogu imati ptsp. Međutim, neki faktori utiču na to da neko ima veće šanse da dobije ovaj poremecaj, kao što su:

Ako je iskusio neku jaku traumu prethodno u životu, kao što je zlostavljanje deteta, seksualni ili fizički napad

Posao koji povećava rizik izlaganja traumatičnim događajima, kao što je posao u policiji i vojsci;

Ako ima nekih drugih mentalnih problema, kao sto su anksioznost ili depresija

Nedostatak podrške u porodici i prijateljima

Ako osoba ima rodjake sa mentalnim problemima

 

Komplikacije

Ptsp može da poremeti ceo život: posao, odnose, zdravlje i uzivanje u svakodnevnim aktivnostima. Ukoliko neko ima ptsp to može da izazove druge mentalne probleme, kao što su depredija i anksioznost; problemi sa drogom i alkoholom; problemi sa ishranom; suicidalne misli i ponašanja

 

Prevencija

Dobijanje pomoći na vreme može pomoći u sprečavanju reakcija za dobijanje ptsp. Ovo znači obraćanje porodici i prijateljima koji će slušati i pružiti podršku; traženje pomoći kod stručnog lica za kratku terapiju

Postoje i neki lekovi koji leče depresiju, usporavaju rad srca i povećavaju rad nekih hemikalija u telu za koje se smatra da su efikasne u prevenciji ptsp ako se daju u danima neposredno nakon traumatičnog iskustva.