Potpuna blokada srca je prestanak rada sistema električnih impulsa od pretkomore do komore. Kod ovog stanja, oštećenje srčanog tkiva onemogućava električne impulse od pretkomore do komore, pa komore ne mogu da rade pravilno. Srčani mišić se sakuplja automatski iako postoji odsustvo signala. Komore se sakupljaju 40 puta u minuti, ili manje, umesto normalnih 60-80 otkucaja, što značajno smanjuje efikasnost srca. U nekim slučajevima, srce može potpuno da prestane da kuca, čak do 20 sekundi.

Postoje četiri stupnja blokade srca:

Prvi stupanj- usporeni električni impulsi, ali stižu do komora

Drugi stupanj (tip 1)- električni impusi su značajno odloženi dok otkucaj ne uspeva da dođe do komore

Drugi stupanj (tip 2)- neki električni impulsi ne dolaze do komora; ređi od tipa jedan, ali mnogo ozbiljniji

Treći stupanja (tip 3) ili potpuna blokada srca- nijedan od impulsa ne dolazi do komora

Blokada grane- električni impulsi su usporeneni ili blokirani na putu do provodnog tkiva.

Potpuna blokada srca češće se dešava kod starijih ljudi.

 

Simptomi

Simptomi potpune blokade srca dešavaju se postepeno ili odjednom. To su:

Palpitacija (neprijatan osećaj neregularnog, abnormalnog otkucaja srca ili lupanja)

Vrtoglavica

Gubitak svesti kada srce prestane da kuca

Nedostatak vazduha

Bol u grudima

 

Uzroci

Uzroci potpune blokade srca su često koronarne bolesti vena, zbog toga što jedna ili više arterija koje snabdevaju srce krvlju bogatu kiseonikom mogu biti sužene. Lomljenje miokarda može biti uzrok potpune blokade srca. Zatim problemi sa srcanim zaliskom, lekovi, izloženost otrovniom supstancama, Lajmova bolest i starenje i drugi mogući uzroci.

 

Faktori rizika

Faktori rizika za potpunu blokadu srca su:

bolest koronarne arterije

pušenje

srčani udar

masna hrana

prekomerna gojaznost

nedostatak fizičke aktivnosti

urođena bolest srca

 

Komplikacije

Komplikacije kod potpune blokade srca mogu se desiti ako se ne leči. To su:

Akutni ili hronični prestanak rada srca, šok, šlog, čak i smrt