Povreda kičmene moždine je bilo koje oštećenje ili povreda bilo kog dela kičmene moždine usled trauma, tumora ili infekcije. Često dovodi do trajnog gubitka snage, osećaja i ostalih funkcija dela tela ispod tog oštećenja.

Povrede kičmene moždine dele se na potpune i delimične. Kod delimičnih povreda postoji očuvanje izvesnih funkcija ispod nivoa povređenog dela. Potpune povrede karakterišu se potpunim gubitkom, kako motornih funkcija (pokreta), tako i senzornih (osećaja) ispod nivoa povrede.  

 

Simptomi

Kod osoba sa povredom kičmene moždine javljaju se sledeći simptomi:

Izuzetno jak bol u leđima

Otežano održavanje ravnoteže i hodanja

Ograničena pokretljivost

Neuobičajeno pozicioniran ili uvrnut vrat ili leđa

Utrnulost

Gubitak osećaja

Otežano disanje

Gubitak kontrole nad pražnjenjem creva i bešike

Promene seksualne funckije

Potpuna paraliza

 

Sposobnost kontrolisanja ekstremiteta nakon povreda kičmene moždine zavisi od mesta na kome se povreda nalazi, kao i od njene težine.

Paraliza usled povrede kičmene moždine može biti:

Tetraplegija, takođe poznata i kao kvadriplegija. Ruke, šake, torzo, noge i organi karlice su zahvaćeni povredom kičmene moždine.

Paraplegija. Paraliza pogađa ceo trup ili jedan njegov deo, donje ekstremitete i organe karlice.