Definicija

Mišići rotatorne manžetne predstavljaju grupu mišića koji okružuju i pridržavaju kosti ramenog zgloba, čime omogućavaju njihovu stabilnost. Iznad mišića rotatorne manžetne, nalazi se tkivo koje se naziva burza koja okružuje mišiće rotatorne manžetne pri njihovom kontaktu sa kostima ramena. Prilikom oštećenja ili povrede mišića rotatorne manžetne , nastaje zapaljenski proces burze uz nastanak bola u ramenu kao  i gubitka obima pokreta.

Povrede mišića rotatorne manžetne najčešće se javljaju kod individua koje su u stalnom pokretu i izvode repetitivne pokrete prilikom profesionalnih zadataka ili učestvovanja  u kontaktnim sportovima. Primeri uključuju stolare, plivače, fudbalere, bejzbol igrače, tenisere i druge.

Terapeutski pristupi povredama mišića rotatorne manžetne klasično podrazumevaju primenu antiinflamatornih lekova i injekcija kao i fizikalne vežbe u cilju poboljšanja i jačanja muskulature koja okružuje rameni zglob. Hirurške reparacije, primenom alternativnih tetiva ili zamena zglobova takođe su opcije lečenja kod povreda težeg stepena.

 

Simptomi

Najčešći znaci i simptomi povreda mišića rotatorne manžetne podrazumevaju:

Bol u odgovarajućem zglobu

Slabost ili osetljivost ramena

Otok tetiva mišića rotatorne manžetne

Zvuk pucanja ili naprslina u ramenom zglobu

Ograničeni pokreti ruke

Osećaj nestabilnosti

Poremećaji sna

Navedeni simptomi se mogu pogoršati u određenim pozicijama kao što je pomeranje ruke unazad (češljanje kose, pričvršćivanje pojasa ili podizanje težih objekata) kao i tokom učestvovanja u određenim aktivnostima kao što su bacanje bejzbol lopte ili igranje tenisa.

 

Uzroci

Povreda mišića ramenog zgloba može biti rezultat nastanka ekstenzivne povrede ramena kao što je ponavljana povreda (podizanje težih predmeta, kontaktni sportovi, građevinski radovi, pad na rame) ili usled starenja i propadanja tetivnog tkiva. Razvoj bodljikavih kostiju u regiji ramenog zgloba može usloviti iritaciju ili oštećenje tetiva, te nastaje bol i gubitak pokreta u ramenom zglobu.

 

Faktori rizika

Postoji nekoliko faktora rizika za nastanak povreda mišića rotatorne manžetne i oni uključuju:

·         Stariju uzrasnu dob (najčešće kod osoba preko 40 godina)

·         Učestvovanje u određenim sportovima (bejzbol, tenis, plivanje, streljaštvo)

·         Učestvovanje u građevinskim radovima (stolarstvo, bojenje kuće )

·         Postojanje porodične istorije povreda mišića rotatorne manžetne

 

Komplikacije

U slučaju nepružanja medicinske pomoći, nastaju komplikacije usled povreda mišića rotatorne manžetne:

·         Trajno kalcifikovanje ili slabost ramenog zgloba

·         Progresivna degeneracija struktrua ramenog zgloba

 

Lečenje

Lečenje kod povreda mišića rotatorne manžetne zavisi od uzrasta individue, opšteg zdravstvenog stanja, ozbiljnosti povrede kao i proteklog vremena od momenta povrede. Terapeutski pristup podrazumeva:

Primenu određenih medikamenata i injekcija u cilju olakšavanja bolnog sindroma kao i smanjenje zapaljenskog procesa

Odmaranje zahvaćenog zgloba što je moguće više (nošenje imobilizacione podrške u slučaju potrebe)

Aplikacija leda na rame dva do tri puta na dan

Izvođenje vežbi za poboljšanje obima pokreta u zglobu

Redovna fizikalna terapija u cilju povećanja mobilnosti i jačanja mišića ramena

Hirurški pristup, kada je indikovano: artroskopska reparacija tetive, otvorena reparacija tetive, uklanjanje izraštaja kosti ,prenos tetiva kao i zamena zgloba.