Definicija

Periferni nervi lokalizovani su van moždanog tkiva i kičmene moždine, povezujući ih sa drugim regijama tela kao što su mišići i koža. Povreda perifernog nerva može uticati na sposobnost moždanog tkiva da adekvatno komunicira sa mišićima i organima.

Periferna povreda nerva može nastati usled trauma ili ponavljanih pokreta koji komprimiju periferne nerve. U takvim slučajevima, mogu nastati sledeći simpotmi: osećaj trnjenja u donjim ekstremitetima, ramenu i rukama, mišićna slabost i bol. Osećaj utrnulosti i mravinjanja može se takođe javiti u slučaju postojanja pritiska na nerv usled suženja nervnog kanala tumorom ili drugom bolešću.

Povreda perifernog nerva zahteva neodložnu medicinsku pomoć u cilju reparacije oštećenog nervnog tkiva. Rana dijagnoza i adekvatan tretman mogu pomoći u sprečavanju daljnjih komplikacija kao i trajnog oštećenja.

 

Simpotmi

Znaci i simptomi oboljenja perifernih nerava mogu uključivati:

·         Utrnulost

·         Bol

·         Osećaj pečenja ili pritiska

·         Slabost mišića

·         Osetljivost na dodir

 

Uzroci

Povrede perifernih nerava izazvane su minimalnom traumom, bilo direktnim ili indirektnim ponavljanim pokretima koji oštećuju periferne nerve. Drugi uzroci mogu uključivati:

Određena stanja (DIjabetes, Sindrom karpalnog tunela, sindrom kompresije ulnarnog nerva)

Određene lekove

Povrede ili tumori brahijalnog pleksusa

Ekspozicija toksinima

Frakture ili dislocirane kosti

Alkoholizam

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak oštećenja perifernih nerava uključuju sledeće:

Traumatske uzroke

Ponavljane pokrete, kao što su izvođenje određenih pokreta

Težak oblik alkoholizma

Ekspozicija toksinima

Određena genetska stanja (dijabetes)

 

Komplikacije

Ako se ne leči, povrede perifernih nerava mogu voditi daljem gubitku funkcije.

 

Lečenje

Lečenje povreda perifernih nerava ima za cilj lečenje uzročnog stanja, redukciju bola i kontrolu simptoma. U zavisnosti od tipa i ozbiljnosti povrede nerva, terapeutski pristup podrazumeva sledeće:

Upotrebu određenih medikamenata (aspirin ili ibuprofen) ili kortikosteroidnu injekciju u cilju olakšavanja bola.

Hirurška reparacija nerva: Hirurška procedura koja uključuje kompletno uklanjanja oštećenog nerva i povezivanje sa zdravim tkivom.

Nervni graft: hirurška procedura koja podrazumeva implantaciju dela nerva iz druge regije tela.

Transfer nerva: hirurška procedura koja uključuje pozajmljivanje drugog nerva kako bi se aktivirao povređeni nerv.

Broj medicinskih tretmana koji pomažu restoraciju funkcije afeciranom nervu podrazumeva sledeće:

Imobilizaciju: podrazumeva nošenje ortopedskih sredstava u cilju imobilizacije afeciranog uda, prstiju, ručja  ili stopala u adekvatnom položaju u cilju poboljšanja mišićne funkcije.

Električna stimulacija: upotreba specijalizovanih uređaja u cilju aktivacije mišića usled povrede nerva tokom njegovog izrastanja.

Fizička ili okupaciona terapija : vid terapije koji se  primenjuje putem specifičnih vežbi dizajniranih sa ciljem održavanja afeciranih mišića i zglobova i prevenciji kontraktura.

Vežbe: sledeće fizičke vežbe mogu poboljšati mišićnu snagu i funkciju.

 

Prevencija

Dok se određene povrede nerava ne mogu izbeći, minimiziranje faktora rizika udruženih sa povredama perifernih nerava mogu pomoći u smanjivanju incidence oštećenja perifernih nerava.