Definicija

Predijabetes je termin koji se upotrebljava kada je nivo glikemije kod individue viši nego uobičajeno, a nedovoljno da bi se stanje klasifikovalo kao dijabetes tip 2. Predijabetesno stanje najčešće će se razviti u dijabetes tip 2 u periodu od 10 godina ili manje ako se ne preduzmu preventivne metode. Osoba koja boluje od predijabetesa je sklonija srčanim oboljenjima, dijabetesu tip 2 i moždanom udaru.

Poboljšanjem načina svakodnevnog života putem zdravijeg unosa hranljivih materija, redovnom fizičkom aktivnošću kao i održavanjem adekvatne telesne težine, osoba može povratiti glikemijsku vrednost na fiziološke vrednosti i time prevenirati ili odložiti nastanak dijabetesa.

 

Simptomi

U najvećem broju slučajeva, predijabetes je asimptomatskog karaktera. Ipak, postoje određeni simptomi koji mogu biti prisutni prilikom prelaska predijabetesa u tip 2 dijabetesa. Oni uključuju:

Tamniju prebojenost kože određenih regija tela

Konstantnu potrebu za uriniranjem

Pojačanu žeđ

Umor

Zamagljen vid

 

Uzroci

Većina glukoze prisutne u organizmu potiče iz unetih namirnica, pogotovo iz hrane koja sadrži ugljene hidrate. Tokom digestije, glukoza ulazi u cirkulaciju i uz pomoć insulina, započinje energetsko snabdevanje ćelija koje grade mišiće i druga tkiva u organizmu. Insulin je hormon koji potiče od žlezde koja je lokalizovana iza želuca i učestvuje u hemijskim reakcijama glukoze te je usmereva ka ćelijama. Kod osobe sa predijabetesom, umesto energetskog snabdevanja ćelija, glukoza se nakuplja u cirkulaciji i vremenom izaziva oštećenja organizma. Naučnici veruju da  postojanje porodične istorije predijabetesnog stanja kao i genetskih faktora igra značajnu ulogu u nastanku predijabetesa.

 

Faktori rizika

Faktori rizika su identični onima kao za nastanak dijabetesa tip 2. Ovi faktori podrazumevaju:

Uzrast preko 50 godina

Prekomernu gojaznost

Fizičku inaktivnost

Pripadnost određenoj rasi (Afro-Amerikanci, Hispanci, Američki Indijanci, Amerikanci azijatskog porekla, stanovnici Pacifičkih ostrva)

Postojanje visokih vrednosti krvnog pritiska

Postojanje visokih vrednosti triglicerida – vrsta masnih kiselina u krvi

Postojanje velikog obima struka  (kod muškaraca preko 40 inča, a kod osoba ženskog pola preko 35 inča)

Porodična anamneza dijabetesa tip 2

Postojanje gestacionog dijabetesa

Postojanje policističnog sindroma jajnika (iregularna menstruacija, prekomerna maljavost)

Postojanje poremećaja sna kao što je opstruktivna apnea

 

Komplikacije

Komplikacije koje nastaju usled nelečenja predijabetesnog stanja su:

Progresija ka dijabetesu tip 2

Visoke vrednosti krvnog pritiska

Visoke vrednosti holesterola

Srčana oboljenja

Infarkt mozga

Oboljenje bubrega

Gubitak vida

Amputacije

 

Lečenje

Poboljšanje svakodnevnog načina života pomaže u održavanju fizioloških vrednosti glikemije ili progresije u dijabetes tip 2.

Uzimanje određenih medikamenata (Glucophage) po potrebi u cilju kontrolisanja visokih vrednosti krvnog pritiska kao holesterola

Primena zdravijeg načina ishrane odnosno unos voća, povrća i integralnih žitarica

Povećanje nivoa fizičke aktivnosti (30-60 minuta svakodnevnih vežbi)

Održavanje telesne težine u fiziološkim granicama (gubitak suvišnih kilograma kada je to potrebno)

 

Prevencija

Pridržavanje zdravom načinu života preporučeno je kod lečenja predijabetesa kao i zaustavljanju njegove progresije ka tipu 2 dijabetesa. Preventivne mere podrazumevaju:

·         Unos zdravije hrane

·         Održavanje telesne težine u fiziološkim granicama

·         Održavanje i kontrolisanje vrednosti krvnog pritiska kao i vrednosti holesterola

·         Bavljenje fizičkom aktivnošću

·         Gubitak suvišnih kilograma kad je to neophodno.