Premeštaj velikih arterija je urođena srčana mana gde dve glavne arterije koje izlaze iz srca su okrenute naopako.ovo pravi dva paralelna sistema koja nakupljaju kiseonik u krvi koji putuje od srca ka ostatku tela. Kod ovog oboljenja, pluća ne obezbešuju krv kiseonikom a bez krvi koja nije obogaćena kisonikom, dete se susreće sa velikim komplikacijama pa čak i smrti ako se odmah ne preduzmu sve potrebne mere.

Premeštanje velikih arterija se obično dijagnostikuje u prvim satima ili nedeljama života prvenstveno po plavoj boji kože. Obično se sprovodi korektivna operacija. Beba sa ovakvom manom je alarmirajuće stanje ali sa odgovarajućim lečenjem, ishod je obećavajuć.

 

Simptomi

Plava boja kože

Kratak dah

Nedostatak apetita

Malo dodavanej na težini.

 

Uzroci

Ovo oboljenje se dešava tokom fetusnog razvoja kada se bebino srce razvija. Nije poznato zašto se ovo događa.

Kada dodđe do ove srčane mane, pozicija plućne arterije i aorte je zamenjena. Krve bez kiseonika putuje desnom stranom srca i kroz zadnji deo tela a da uopšte ne prođe kroz srce. Krv sa kiseonikom prolazi kroz levu stranu srca i kroz zadnju stranu pluća a da ne cirkuliše kroz ostatak tela.

Neki faktori kao što je rubeola ili neke druge bolesti tokom trudnoće mogu da povećaju rizik od ove bolesti kod detetaali u većini slučajeva, uzrok je potpuno nepoznat.

 

Faktori rizika

Istorija ove bolesti u porodici

Istojija rubeole ili drugih virusnih oboljenja kod majki u trudnoći.

Loša ishrana u trudnoći

Konzumuranje alkohola u trudnoći

Majka starija od 40 godina

Majka čiji dijabetes nije kontrolisan

Daunov sindrom kod bebe

 

Komplikacije

Komplikacije mogu da se odnose na nodovoljnu količinu kiseonika u tkivima, do presstanka rada srca i oštećenja pluća.

Sve bebe sa ovom manom moraju da budu operisane rano, obično još u prvoj nedelji života. Komplikacije kao posledice operacije mogu da se dese kasnije tokom života a mog da se odnose na:

Abnormalnosti srčanog ritma

Suženje arterija koje srce obezbeđuju krvlju

Slabost srčanih mišića što dovodi do prestanka rada srca

Propustljivi srčani ventili

 

Prevencija

Ne postoji način da se uradi prevencija od ovg oboljenja ali može da se smanji rizik od komplikacija u daljem životu ako se bolest otkrije rano.