Šta je  progesteron?

Progesteron je ženski steroidni hormon koga produkuje žuto telo, odnosno placenta. Produkcija stvaranje i izlučivanja progesterona odigrava se tokom trudnoće u blizini adrenalnog korteksa. U trudnoći, progesterone ima ulogu u protekciji embriona kao i stimulaciji rasta  placente. Snižavanjem broja uterinih kontrakcija pomaže u prevenciji ekspulzije implantiranog zigota. Takođe promoviše sekretorne promene u mukozi jajovoda, te pomaže u omogućavanju nutricije (ishrane) za oplođen ovum (jajnu ćeliju) prilikom svog prolaska kroz jajovode ka uterusu. Kod osoba muškog pola, progesterone doprinosi sintezi drugih steroidnih hormona.

Kod osoba ženskog pola, progesterone povećava proces ovulacije i snižava neposredno pre menstrualnog krvarenja, u trudnoći se progresivno povećava, što omogućava istanjenje endometrijuma u cilju omogućavanja dopremanja nutritivnih materija fetusu, redukujući kontrakcije uterusa.

Druge važne funkcije progesterone podrazumevaju promociju razvoja mamilarnih žlezda u pripremi za period dojenja (laktaciju). Prolaktin porekla prednjeg lobusa pituitarne žlezde stmuliše produkciju mleka, dok progesterone priprem ažlezde za sekreciju mleka. Progesteron takođe poseduje indirektan efekat na tečnost  i elektrolitni balans u organizmu blokirajući efekat aldosterona. Odsusto sekrecije progesterone dovodi do poremećaja menstrualnog ciklusa kod osoba ženskog pola koje nisu trudne kao i do spontanih abortusa kod trudnica.

 

Zašto se meri nivo progesterone?

Kod žena u generativnom period nivo progesterone predstavlja odličan indikator zdravstvenog stanja menstrualnog ciklusa. Progesteron se primenjuje u lečenju disfunkcionalnog krvarenja iz uterusa kao i abnoramlnih menstrualnih ciklusa, kao deo postmenopauzalne hormonske supstitucione terapije, kao  test stanja endogene produkcije estrogena, i kao dodatna terapija u lečenju neplodnosti udruženoj sa parcijalnom ili kompletnom insuficijensijom jajnika.

Aplikuje se oralno, intramuskualrno ili intravaginalno. Takođe pomaže u praćenju ovulacije, koje se progresivno povećava tokom trudnoće i indikativno je za rast fetusa.

Progesteron se primenjuje u kombinaciji sa estrogenom u oralnim kontraceptivima kao i u menopauzalnoj hormonskoj terapiji. Progestini se takođe upotrebljavaju pojedinačno radi kontrole trudnoće i lečenja raznih drugih oboljenja i poremećaja kao što su abnormalno krvarenje iz uterusa i amenoreja (odsustvo ciklusa), endometrioza, karcinom dojki, bubrega ili uterusa; gubitak apetita i težine usled AIDS-a kao i karcinom. Progestini mogu takođe biti od koristi u dijagnostici i kontroli efekata estrogena.

 

Postupak uzorkovanja

Uzimanje uzorka krvi na analizu vrši se ujutru tokom bolničke vizite.Nije neophodna posebna priprema pacijenta radi pregleda.  Lekar će takođe preporučiti gladovanje, u  slučaju da je neophodno. Poželjno je da upoznate lekara u slučaju korišćenja bilo koje vrste medikamentozne terapije budući da može uticati na tačnost rezultata.

 

Da li je ispitivanje bolno ili opasno?

Sam postupak  ispitivanja je bezbolan i bezopasan i ne predstavlja rizik po zdravlje pacijenta. Tokom same procedure, pacijent može imati osećaj peckanja od uboda iglom u regiji ruke odakle se vrši vađenje krvi.

 

Kako se procedura uzorkovanja vrši?

Sam postupak podrazumeva uzimanje uzorka krvi na analizu.