Definicija

Prolaps pelvičnih organa predstavlja stanje u kojem mišići i ligamenti koji podržavaju žensku karlicu i pripadajuće organe oslabe, što uslovljava njihov prolaps ka spoljašnjoj sredini. Organi koji mogu prolabirati tokom pelvičnog prolapsa su: mokraćna bešika, uretra, vagina, tanka creva kao i rektum.

Prolaps pelvičnih organa najčešće se javlja usled istezanja i slabljenja mišića nakon porođaja ili operativnog zahvata. Postoje različiti vidovi prolapsa pelvičnih organa: prednji prolaps, zadnji prolaps,  prolaps uterusa kao i prolaps tankih creva.

Stanje koje se pogoršava tokom vremena i najčešće uklanjanje uterusa hirurškim putem (histerektomija) jeste preporučena  kao vid terapeutskog modaliteta. Ipak, uklanjanje uterusa može ponekad da dovede ostale organe pelvičnog prostora u nepovoljan položaj.

 

Simptomi

Znaci i simptomi prolapsa pelcičnih organa uključuju:

Pritisak na vaginalni zid

Osećaj ispadanja stranog tela iz vagine

Naduvenost

Bol u donjim partijama abdomena

Bol tokom seksualnog odnosa

Učestalo mokrenje

Konstipacija

 

Uzroci

Prolaps pelvičnih organa najčešće nastaje usled oštećenja  mišića i ligamenata koji podržavaju pelvične organe. Oslabljenje i istezanje ovih tkiva omogućava organima pomeranje iz njihovog fiziološkog  položaja i nastanak komprimovanja vaginalnog zida. Jedan od vodećih uzroka prolapsa pelvičnh organa jeste rođenje deteta. Nakon porođaja može nastati gubitak suportivne funkcije struktura u pelvičnoj regiji. Ostali uzroci suportivne redukcije u pelvičnom prostoru mogu biti  niže koncentraije estrogena u organizmu.  Estrogen je protein koji pomaže u istezanju vezivnih pelvičnih struktura kao i njihovog povratka u fiziološki položaj. Snižavanje vrednosti koncentracije estrogena najčešće se javlja tokom i nakon menopauze.

Prolaps pelvičnih organa može takođe nastati  i usled:

Postoperativno nakon hirurškog uklanjanja uterusa (histerektomija)

Prekomerne gojaznosti

Konzumacije duvana

Stanja koja utiču na funkciju i strukturu kičmene moždine (mišićna distrofija, multipla skleroza)

 

Određena stanja koja takođe izazivaju slabljenje tkiva u organizmu, čime se povećava verovatnoća nastanka prolapsa su:

Sindrom hipermobilnosti zglobova: sindrom kod koga su prisutni olabavljeni zglobovi

Marfanov sindrom: nasledno oboljenje koje zahvata krvne sudove, oči i skelet

Elers-Danlos sindrom: grupa naslednih oboljenja koja zahvataju protein kolagena u organizmu

 

Faktori rizika

Postoje nekoliko faktora rizika koji mogu povećati incidencu nastanka prolapsa pelvičnih organa. Ovi faktori podrazumevaju slabljenje i istezanje tkiva koja podržavaju pelvične organe. Oni uključuju:

Gojaznost (povećan pritisak na abdomen)

Konzumacija duvana i plućna oboljenja

Hronična konstipacija

Ponovljena naprezanja većeg intenziteta

Oboljenja nervnog sistema

Operacija pelvične regije (histerektomija)

Porodična istorija prolapsa pelvičnih organa

 

Lečenje

Kod blažih slučajeva prolapsa pelvičnih organa, promena životnih navika kao što su regulisanje telesne težine i vežbe mišića pelvičnog poda su preporučene. Kod težih oblika sa izraženijom simptomatologijom, terapeutski modaliteti mogu podrazumevati:

Vaginalni pesar: insercija uređaja u vaginu u cilju održanja prolabiranih organa u fiziološkom položaju

Histerektomija: hirurško uklanjanje uterusa

 

Prevencija

Iako još uvek ne postoji siguran način prevencije oštećenja pelvičnih organa izazvanih porođajem, postoje određene preporuke koje mogu redukovati rizik za nastanak pelvičnog prolapsa. Oni uključuju:

Održavanje telesne težine u fiziološkim granicama

Pridržavanje zdravom načinu ishrane

Redovno izvođenje vežbi jačanja pelvičnog poda

Prestanak konzumacije duvana

Izbegavanje težih fizičkih vežbi i skakanja

Izbegavanje konstipacije i napinjanja tokom odlaska u toalet.