Prolapsus mitralnog zaliska je mala nepravilnost mitralnog zaliska, poznato još kao sindrom visešeg ili balonastog mitralnog zaliska. Mitralnog zalistak se nalazi između leve pretkomore i leve komore srca.

Zdrav mitralni zalistak se zatvara kada se srce sakupi, kada ispumpava krv. Kod prolapsusa mitralnog zaliska, zalistak je malo deformisan i savijen prema zadnjem delu, ka levoj strani pretkomore. Tada može da pušta male količine krvi nazad u komoru, stanje koje je poznato kao regurgitacija mitralnog zaliska.

Prolapsus mitralnog zaliska je često stanje, koje se često pojavljuje kod mladih i sredovečnih ljudi i žena.

 

Simptomi

Simptomi prolapsusa mitralnog zaliska ne moraju se pojaviti. Mnogi ljudi i ne znaju da imaju ovaj poremećaj. Ako se simptomi pojave, oni se javljaju u različitim intervalima. To su:

Blaga vrtoglavica

Kolaps

Jak bol na levoj strani grudi

Umor

Gubitak daha

Palpitacije srca (neprijatan osećaj neregularnog i nenormalno brog kucanja srca)

Olabavljeni zalistak može dodatno da se ošteti u slučaju infekcije, posebno nakon operacije zuba ili digestivnog ili urinarnog trakta.

 

Uzroci

Uzroci prolapsusa mitralnog zaliska je višak tkiva koje ulazi u levu pretkomoru jednog ili oba lista srčanog zaliska. Ovo prelaženje je razlog zbog kojeg se mitralni zalistak ne mođe zatvoriti kako treba.

 

Faktori rizika

Faktori rizika koji mogu povećazi rizik za prolapsus zaliska su:

Porodicna istorija bolesti

Marfanov sindrom

Skolioza

Abštajnova anomalija

Grejvova bolest

Ehler-Danlov sindrom

 

Komplikacije

Komplikacije kod Prolapsusa mitralnog zaliska mogu da se dese u nekim slučajevima, ali u većini ne. Oni mogu biti:

Regurgitacija mitralnog zaliska

Aritmija

Infekcijski endokarditis

 

Prevencija

Prevencija nije moguća. Prevencija se može primeniti samo ako dođe do gore navedenih komplikacija, u slučaju kojih morate da se konsultujete sa lekarom da biste uzimali lekove kako su propisani.