Pseudogiht je oblik artritisa koji je uzrokovan naslagama kristala u zglobovima i oko njih, i karakteriše ga iznenadni i bolni otok jednog ili više zglobova. Ove bolne epizode mogu trajati od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Zglob koji je najčešće pogođen ovim stanjem je zglob kolena. Iako se još naziva i bolest taloženja kristala dihidrata kalcijumovog pirofosfata, uvreženi naziv “Pseudogiht” prihvaćen je zbog sličnosti ovog stanja sa gihtom. Oba stanja uzrokovana su nagomilavanjem kristala u zglobovima, iako je tip kristala različit za svako oboljenje. Nije jasno zbog čega dolazi do stvaranja kristala u zglobovima čime dolazi do nastanka Pseudogihta, ali je poznato da je rizik oboljevanja veći kod starijih osoba.

 

Simptomi

Pseudogiht može rezultirati pojavom artritisa u brojnim zglobovima, ali najčešće napada zglob kolena. Nešto ređe može se javiti na zglobovima šake, ramena, kukovima ili skočnom zglobu. Tokom napada Pseudogihta, pogođeni zglobovi su obično otečeni, topli i veoma bolni. “Napadi” zapaljenja zglobova praćeni su akutnim oticanjem zglobova, osećajem topline, ukočenosti i bola, i mogu trajati od nekoliko dana do nekoliko nedelja, nakon čega se mogu spontano povući.

 

Uzroci

Pseudogiht se očigledno vezuje za starenje, budući da je češći kod starijih osoba i povezuje se sa degenerativnim artritisom. Pseudogiht je primarno uzrokovan taloženjem kristala dihidrata kalcijumovog pirofosfata koje se javlja u prostoru zgloba. Ovi kristali postaju sve brojniji kako osoba stari, i javljaju se kod gotovo polovine populacije starije od 85 godina. Međutim, kod većine ljudi koja ima ove naslage kristala nikada ne dođe do pojave Pseudogihta. Još uvek nije jasno zašto se kod nekih ljudi ovi simptomi javljaju, a kod drugih  izostaju.

 

Faktori rizika

Faktori koji mogu da povećaju rizik od nastanka Pseudogihta su:

Veća starosna dob

Povreda zgloba

Genetski poremećaj

Disbalans minerala (Rizik od nastanka Pseudogihta veći je kod osoba koje imaju povišene vrednosti kalcijuma i gvožđa u organizmu, ili kod onih sa nedostatkom magnezijuma)

Ostala medicinska stanja, poput smanjene aktivnosti štitne žlezde ili hiperaktivnosti paratirpidne žlezde

 

Komplikacije

Taloženje kristala koje se povezuje sa Pseudogihtom može takođe da uzrokuje oštećenje zglobova, što dovodi do sličnosti sa simptomima osteoartritisa ili reumatoidnog artritisa. Pseudogiht može biti zakomplikovan poteškoćama u hodanju, i povredama hrskavice i kosti obolelog zgloba.  

 

Prevencija

Pacijenti za koje se zna da imaju Pseudogiht trebalo bi da budu pravilno hidrirani pre i nakon operativnih zahvata, kako bi se smanjio rizik od napada Pseudogihta. Odmaranje zglobova može da pomogne tokom pojave napada.