Pucanje kapsule slezine (organa koji se nalazi sa gorenje leve strane abdomena, tačno ispod grudnog koša) – je stanje koja zahteva momentalno lekarsko zbrinjavanje, a koje nastaje kada kapsularni omotač slezine naprsne i krv počne da se izliva u abdomen. Zavisno od veličine naprsnuća, može doći do obilnog unutrašnjeg krvarenja. Samo naprsnuće može da se dogodi usled saobraćajne nesreće ili jakog udarca u stomak.

 

Simptomi

Simptomi pucanja slezine su:

Bol u gornjem levom delu stomaka;

Osetljivost pri dodiru gornjeg levog dela stomaka;

Nesvestica;

Zbinjenost;

Pad krvnog pritiska zbog unutrašnjeg krvarenja;

Zamućeni vid;

Znaci šoka uključujući nemir, anksioznost, mučninu i bledilo

 

Kod manjih povreda praćenih slabijim krvarenjem, može se javiti bol u trbuhu, osetljivost epigastruma, i bol na levoj strani boka. Često se može javiti i oštar bol u levom ramenu, poznat kao Kerov znak. Kod većine povreda sa obilnijim krvarenjem, uočljiviji su znaci hipovolemičkog šoka. Može se takođe javiti i ubrzani puls, nizak krvni pritisak, ubrzano disanje, bledilo i aksioznost. Težina i lokacija bola zavisi od toga u kolikoj meri je slezina pukla i kolika količina krvi se iz nje izliva. Bol se može javiti i na ovim mestima:

Sa leve strane abdomena, ispod grudnog koša

U levom ramenu, zato što nervi koji oživčavaju levo rame i levu stranu dijafragme potiču sa iste lokacije pa sama ruptura može iritirati ove nerve.

 

Uzroci

Do pucanja slezine može doći zbog:

Povrede leve strane tela;

Povećane slezine

Najčešći uzrok pucanja slezine jeste tupa abdominalna trauma izazvana saobraćajnom nesrećom, sportskim povredama ili direktnim probadajućim povredama. Netraumatski uzroci su dosta ređi. Među njima su infektivne bolesti, medicinske procedure, poput kolonoskopije, hematološka oboljenja, lekovi i trudnoća.

 

Komplikacije

Naprsnuta slezina može da dovede do unutrašnjeg krvarenja opasnog po život.

Zbog toga što se tokom pucanja slezine velike količine krvi izlivaju u abdomen, posledica može biti stanje šoka, pa lak i smrt.

 

Prevencija

Ukoliko je nekoj osobi dijagnostikovana uvećana slezina, on/ona bi trebalo da pita lekara da li da izbegava aktivnost koje bi mogle da dovedu do njenog pucanja. Na primer, osobe sa mononukleozom mogu da biti zamoljene da nekoliko nedelja izbegavaju kontaktne sportove i druge aktivnosti koje uzrokuju opasnost od abdominalne traume  

Zaštita slezine od potresa i udaraca može značajno da umanji rizik rupture slezine.