Egzajmer laser jedna je od najpopularnijih i najmanje invazivnih refraktivnih procedura, i predstavlja kontrolisanu primenu hladnog laserskog snopa koji se velikom frekvencijom smenjuju po rožnjači. Deo rožnjače na koji će se primeniti laser unapred je definisan po zadatom modelu i u toku procedure se polira. Ova procedura odvija se na površini rožnjače i može se vršiti korišćenjem nekoliko različitih metoda. Ove metode razlikuju se po preliminarnim podešavanjima na laseru.

 

  • PRK: Ova vrste terapije naziva se Photo Refractive Keratectomy, odnosno refraktivna foto keratektomija. Operacija koja koristi ovu metodu sastoji se od uklanjanja tanke membrane koja se nalazi na površini rožnjače (epitelijuma) tako što se ona sastruže tupim objektom. Nakon uklanjanja epitelijuma, primenjuje se laser. Takođe postoji i modernija varijanta ove procedure u kojoj se epitelijum uklanja direktno korišćenjem Egzajmer lasera. Ova metoda dozvoljava prilagođavanje intervencije rožnjači, i ne zahteva rezove, šavove, niti bilo kakve druge invazibne procedure.
  • LASEK: Skraćeno od Laser Epithelial Keratomileusis, ova tehnika sastoji se od podizanja epitelijuma rožnjače, za razliku od tradicionalnih metoda u kojima se epitelijum uklanja. Podizanje membrane rožnjače vrši se tako što se ona natopi rastvorom alkohola. Nakon što se procedura završi, epitelijum se vraća na rožnjaču.
  • EpiLASIK: Skraćeno od Epithelial Laser In Situ Keratomileusis, primena ove tehnike takođe uključuje podizanje a ne uklanjanje membrane rožnjač Međutim, za razliku od klasične LASIK tehnike, podizanje epitelijuma vrši se mehaničkim putem i to instrumentima koji su specijalno dizajnirani za podizanje membrane rožnjače. Ovi instrumenti nazivaju se epikeratokonusi, a nakon procedure epitelijum se vraća na prvobitno mesto.
  • Intrasomalna operativna tehnika: Ova tehnika takođe se vrši laserom, ali za razliku od prethodno navedenih metoda, procedura se ne vrši na površini, već u unutrašnjosti rožnjač Deo rožnjače koju cilja laser predstavlja unutrašnji, odnosno središnji deo rožnjače koji se naziva stroma.

 

Kako bi se procedura obavila bezbedno i uspešno, i pacijentima osigurao brz postoperativni oporavak, ova operacija zahteva veoma precizne hirurge koji imaju dugogodišnje iskustvo u baratanju egzajmer laserima. Kako intrastromalna tehnika zahteva podizanje dela membrane rožnjače i primenu lasera kako bi se ona vratila na svoje prvobitno mesto, iskustvo i preciznost su od veoma velikog značaja. U nekim slučajevima može se javiti potreba za stavljanjem šavova na rožnjaču. Takođe postoje i situacije u kojima hirurg može proceniti da je neophodno ukloniti deo membrane rožnjače. Ukoliko dođe do pojave bilo kakvih komplikacija, hirurg može vratiti otklonjeni deo epitelijuma i sačekati sa daljim lečenjem dok se stanje pacijenta ne stabilizuje i nestane rizik od daljih komplikacija.

 

Ovaj metod može se primeniti u toku procedura koje pristupaju dubljim slojevima rožnjače. Nakon što se iseče i podigne površinski sloj rožnjače, pristupa se njenoj unutrašnjosti. Ova tehnika naziva se intrastromalni LASIK, i uključuje korišćenje mikro intrumenta koji se naziva mirkokeratom.

 

Postoji takođe i opcija pravljenja dodatne membrane rožnjače korišćenjem femtosekundarnog lasera. Ova vrsta lasera značajno smanjuje rizik od komplikacija i time povećava broj pacijenata koji se ovoj proceduri mogu podrvrgnuti više puta.

 

Hirurzi pri refraktivnom odeljenju Humanitas Centra za Oftalmologiju u toku su sa najsavremenijim medicinskim trendovima i procedurama i poseduju zavidno iskustvo u obavljanju ovih procedura.