Regurgitacija aortnog zaliska je stanje u kome se krv vraća iz aortnog srčanog zaliska.

Aortni srčani zalistak razdvaja levu komoru od aorte, glavne arterije u srcu. Kada je ovas zalistak zdrav, on ne dozvoljava da se krv vrati iz aorte do leve komore.

Kod regurgitacije aortnog zaliska, listići zaliska se ne zatvaraju do kraja, pa neka krv se vraća u levu komoru. Kao posledica toga, srce mora da pumpa jače i brže kako bi krv mogla cirkulisati kroz telo, što na kraju može dovesti do hronične otkazivanja rada srca.

 

Simptomi

Regurgitacija aortnog zaliska ne mora pokazivati nikakve simptome godinama ako je blagog tipa.

Međutim, simptomi su:

Umor

Gubitak daha prilikom obavljanja poslova

Bolovi u grudima

Brzo kucanje srca

Otečena stopala i članci

 

Uzroci

Uzroci regurgitacije aortnog zaliska mogu biti:

Urođeni defekti

Infekcijski endokarditis

Marfan sindrom (bolest vezivnog tkiva)

Visok krvni pritisak

Ankilozni spondilitis

Reumatska groznica, ranije bila glavni uzrok oštećenja srčanog zaliska, ali danas je retka

Sifilis

Povreda grudi

 

Faktori rizika

Faktori rizika kod regurgitacije aortnog zaliska su:

Urođeni defekti

Povišen krvni pritisak

Oštećenje aortnog zaliska

Medicinsko stanje

Starost

 

Komplikacije

Komplikacije kod regurgitacije aortnog zaliska mogu biti:

Infekcijski endokarditis

Otkazivanje rada srca

 

Prevencija

Preventivne mere za regurgitaciju aortnog zaliska moraju da se tiču vođenja zdravog života. Tokom regularnog pregleda, doktor može utvrditi tegurgitaciju aortnog zaliska u svojoj ranoj fazi. Što je ranije dijagnostifikovan, lakše je lečenje.

U slučaju da već imate oštećen ili veštački zalistak, onda će se prevencija usresrediti na izbegavanje infekcija, posebno infekcijskog endokarditisa (oralna higijena, izbegavanje mesta gde možete lako dobiti infekcije), održavanje normalnog krvnog pritiska.