Retinoblastom je redak oblik raka oka koji se obično javlja kod dece mlađe od 5 godina, dok se kod odraslih javlja retko. Preciznije, reč je o raku oka koji počinje na mrežnjači (fotosenzitivni sloj unutar oka). Kao redak oblik raka, retinoblastom može da se javi na jednom ili oba oka.

 

Simptomi

Među znake retinoblastoma spadaju:

Bela prebojenost centralnog kruga oka (zenice) kada se uperi svetlost u oko, na primer prilikom fotografisanja uz upotrebu blica.  

Oči koje deluju kao da su usmerene u različitim pravcima;

Crvenilo oka; i

Otok oka

 

Uzroci

Retinoblastom se pojavljuje kada nervne ćelije mrežnjače razviju gensku mutaciju zbog koje one počinju da se abnormalno razmnožavaju, dok zdrave ćelije umiru. Ova nakupljena masa ćelija predstavlja tumor. Retinoblastom može da se proširi i na druge delove tela, uključujući mozak ili kičmenu moždinu. U većini slučajeva nije jasno šta dovodi do genetske mutacije. Međutim, moguće je da deca ovu mutaciju nasleđuju od roditelja. Nasledni retinoblastom prenosi se sa roditelja na decu autosomnom dominantnom šemom nasleđivanja, što znači da je dovoljno da samo jedan roditelj ima jedan primerak mutiranog gena da bi se na dete preneo povećani rizik oboljevanja od retinoblastoma. Ukoliko jedan roditelj nosi mutirani gen, svako dete ima 50 posto šanse da nasledi taj gen. Iako genetska mutacija povećava mogućnost da dete oboli od retinoblastoma, ne znači da je rak neizbežan. Nasledni retinoblastom ima sklonost da se pojavljuje na oba oka, za razliku od onog koji nije nasledan i pojavljuje se na jednom.

 

Komplikacije

Deca lečena do retinoblastoma imaju rizik od ponovnog vraćanja raka na lečenom oku ili na strukture oko njega. Osim toga, u godinama posle lečenja, deca sa naslednim oblikom retinoblastoma imaju povećan rizik od razvijanja drugih oblika raka na nekom drugom delu tela. Iz tog razloga, deca sa retinoblastomom, moraju da obavljaju redovna ispitivanja na druge oblike raka.  

 

Prevencija

U većini slučajeva lekari nisu sigurni šta je uzrok retinoblastoma, tako da ne postoji potvrđen način da se bolest spreči.

Iako u porodicama sa naslednim retinoblastomom prevencija nije moguća, genetsko testiranje omogućava porodicama da znaju koje će dete imati povećani rizik od retinoblastoma, tako da pregledi oka mogu početi još u prvim godinama života. Na taj način, retinoblastom može da se dijagnostikuje u veoma ranoj fazi i da se na taj način poveća šansa za lečenjem i da se omogući očuvanje vida.