Definicija

Sarkom mekih tkiva predstavlja tip karcinoma koji nastaje u mekim tkivima organizma. Meka tkiva podrazumevaju mišiće, masno tkivo, krvne sudove, tetive i epitelne slojeve zglobova, koji okružuju i deluju protektivno u organizmu. Iako se sarkom mekih tkiva može razviti bilo gde u organizmu, najčešće se javljaju u abdominalnoj regiji kao i donjim i gornjim ekstremitetima.

Postoje različiti tipovi sarkoma mekih tkiva, u zavisnosti od primarne lokalizacije tumorskog procesa.

Leomiosarkom razvija se iz mišićnog tkiva

Liposarkom nastaje iz masnog tkiva

Angiosarkom: razvija se iz krvnih ćelija ili limfnih sudova

Gastrointestinalni stromalni tumori (GISTs) nastaju u vezivnom tkivu koje okružuje organe digestivnog sistema

Određeni tipovi sarkoma mekih tkiva javljaju se u dečijem uzrastu, kod tinejdžera i mlađih odraslih, iako se najčešće dijagnostikuju kod osoba preko 30 godina.

 

Simptomi

Sarkomi mekih tkiva najčešće su asimptomatski u ranim stadijumima svog razvoja. Kako tumorska promena raste,simptomi mogu postati očigledni i evidentniji u zavisnosti od lokalizacije tumorske promene.

Najčešći simptomi uključuju primetnu nodusnu promenu ili otok i bol u afeciranoj regiji usled kompresivnog efekta.

Ostali simptomi podrazumevaju:

Hroničan kašalj i otežano disanje (sarkom prisutan u plućnom tkivu)

Bol u abdomenu, povraćanje i konstipacija (sarkom prisutan u abdominalnoj duplji)

Vaginalno krvarenje i bol u donjim partijama abdomena (sarkom u materici)

 

Uzroci

Tačan etiopatogenetski uzrok nastanka sarkoma još uvek je nepoznat. Poznato je da karcinom nastaje kada se kod ćelija javi greška (mutacija) u njihovom DNA. Ovo izaziva abnormalan i nekontrolisan rast ćelija. Akumulacija patološki izmenjenih ćelija dovodi do formiranja mase, nazvane tumor koja raste i invadira okolne organe i širi se ka drugim regijama organizma.

Tip ćelija kod kojih  se javlja genetska mutacija određuje vrstu sarkoma mekih tkiva koji nastaje kod obolele osobe. Postoji nekoliko tipova sarkoma mekih tkiva:

Sarkom mekih tkiva alveola

Angiosarkom

Karcinom jasnih ćelija

Protubernatni dermatofibrosarkom

Dezmoplastični tumor okruglih ćelija

Epiteloidni hemangioendoteliom

Epiteloidni sarkom

Ekstrarenalni rabdoidni tumor

Fibrosarkom

Gastrointestinalni stromalni tumor

Hemangiosarkom

Infantilni fibrosarkom

Inflamatorni miofibroblastični tumor

Kapošijev sarkom

Leomiosarkom

Liposarkom

Limfoangiosarkom

Maligni fibrozni histiocitom

Maligni tumor omotača perifernih nerava

Miofibrosarkom

Miksofibrosarkom

Neurofibrosarkom

Perivaskularni epiteloidni tumor ćelija (PECom)

Rabdomiosarkom

Sarkom sinovija

Nediferenciarni, neklasifikovani sarkom mekih tkiva

 

Faktori rizika

Postoji nekoliko faktora rizika koji povećavaju mogućnost za nastanak sarkoma mekih tkiva:

Starost (najčešće kod osoba srednjih godina )

Ekspozicija određenim hemikalijama

Ekspozicija radioterapiji

Određena genetska stanja

 

Lečenje

Terapeutski pristup kod osoba sa sarkomom mekih tkiva u zavisnosti su od njegove veličine, lokalizacije kao i tipa tumora koji je nastao kod individue. Ove terapeutske opcije podrazumevaju:

Hirurški pristup: najčešći vid lečenja sarkoma mekih tkiva i najčešće podrazumeva hirurško uklanjanje karcinoma kao i okružujućeg zdravog tkiva.

Radijaciona terapija: upotreba visoko energetskih X-zrakova u cilju ubijanja kancerskih ćelija i prevencije širenja karcinoma

Hemoterapija: upotreba hemijskih supstanci (antikanceroznih lekova) u cilju uništavanja karcinomskih ćelija. Hemoterapija može biti administrirana medikamentoznim putem, intravenskim putem ili putem obe metode.

Ciljana medikamentozna terapija: upotreba specifičnih medikamenata u cilju inhibicije patoloških signala ćelija sarkoma koji im omogućava nekontrolisanu patološku akumulaciju.