Prisustvo seksualne disfunkcije kod žena podrazumeva trajne, rekurentne problem sa seksualnim odgovorom ili željom koja negativno utiče na interpersonalne odnose sa partnerom.

Većina žena oseća seksualnu disfunkciju u određenom periodu života. Seksualna disfunkcija kod žena može nastati u bilo kom period života i može se javljati ciklično.

 

Postoji nekoliko tipova poremećaja ženskog seksualnog sistema, uključujući:

Nisku seksualnu želju: gubitak libido ili nedostatak seksualne energije

Poremećaj seksualne inicijacije: teškoće u uzbuđivanju ili održavanju seksualne aktivnosti

Poremećaj orgazma: trajna ili povremena teškoća u postizanju orgazma

Bol tokom seksualnog odnosa: bol udružen sa seksualnom stimulacijom ili vaginalnim kontakntom.

 

Seksualni odgovor podrazumeva kompleksnu interakciju fizioloških parametara, emocija, uverenja, iskustva, životnog stila i interpersonalnih veza. Poremećaj bilo kog od ovih faktora može negativno uticati na seksualni kurs, uzbuđenje ili zadovoljenje. Ipak,  moguće je lečiti poremećaj seksualne disfunkcije kod žena.

 

Simptomi

Poremećaj seksualne disfunkcije kod žena može nastati u bilo kom životnom dobu. Ipak, najčešće nastaje kod hormonske nestabilnosti, a takođe mogu biti udruženi sa ozbiljnijim poremećajima kao što sukarcinom, dijabetes ili oboljenje srca.

Simptomi seksualne disfunkcije uključuju jedno ili više od navedenih:

Gubitak ili odsustvo seksualne želje

Nemogućnost održavanja konstantne želje tokom seksualne aktivnosti ili nesposobnostuzbuđivanja uprkos prisutnoj seksualnoj želji

Nemogućnost doživljavanja orgazma

Bol tokom seksualnog kontakta ili odnosa.

 

Uzroci

Faktor koji doprinose seksualnoj dissatisfakciji ili disfunkciji uključuju:

Fizički: fizička stanja koja mogu doprineti seksualnim problemima uključuju arthritis, urinarne ili crevne poteškoće, malaksalost, glavobolju, pelvičnu operaciju i neurološke poremećaje kao što su multipla skleroza. Određeni medikamenti kao što su antidepresivi, lekovi za hipertenziju, antihistaminic ii hemoterapeutici mogu sniziti seksualnu potenciju i uticati na sposobnost organizma da doživi orgazam.

Hormonski: menopauza uslovljava nizak nivo estrogena te vodi promenama u genitalnim organima i seksualnom odgovoru.

Koža genitalne regije (labija) može se istanjiti, te je klitoris izloženiji oštećenjima.

To može ponekad redukovati osetljivost klitoria. Vgainalni epitel takođe se može istanjiti i izgubiti elastičnost zahtevajući stimulaciju u cilju relaksacije i lubrikacije. Ovi faktori mogu izazvati bolan odnos ili odložen orgazam.

Psihološki i socijalni: nelečena ankstioznost ili depresija kao i dugotrajni stress mogu voditi seksualnoj disfukciji. Dugotrajna konfliktna stanja sa partnerom takođe mogu usloviti gubitak seksualne funkcije.

Emocionalni poremećaj može biti rezultat seksualne disfunkcije.

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak seksualne disfunkcije uključuju:

Depresiju ili anksioznost

Oboljenje srca ili krvnih sudova

Insuficijenciju bubrega ili jetre

Neurološka stanja

Emocionalni ili psihološki stress

Određene lekove kao što su antidepresanti ili lekovi za hipertenziju