Separacija ramena je povreda akromioklavikularnog zgloba na vrhu ramena, ili ligamenata koji povezuju ključnu kost sa lopaticom. Kod blage povrede separacije ramena, ligamenti mogu biti samo istegnuti. Kod težih povreda, ligamenti mogu biti potpuno prekinuti. Zglob ramena formira se spajanjem tri kosti: ključne kosti, lopatice i ramene kosti, odnosno nadlaktice. Do separacije ramena dolazi kada se ključna kost i lopatica spoje.

Kod većine osoba, separacija ramena obično ne zahteva operativni zahvat. Umesto toga, konzervativne metode lečenja poput odmora, stavljanja leda na bolno mesto i uzimanje lekova protiv bolova, često su dovoljni da ublaže bol. Većina osoba povrati normalnu funkciju ramena već nakon nekoliko nedelja od pojave separacije ramena.

 

Bol je najšeći simptom separacije ramena, i obično je dosta jak u toku same povrede. Takođe se često sreću i vidljivi znaci traumatske povrede ramena poput otoka i modrica. Ostali simptomi separacije ramena mogu da obuhvataju:

Slabost ramena ili ruke;

Ograničeni pokreti ramena;

Osetljivost ili bolnost u samom zglobu ili oko njega, između ključne kosti i ramena;

Uočljiva kvrga na vrhu ramena može se videti kod težih oblika separacije.

 

Uzroci

Najčešći uzrok separacije ramena jeste udarac u rame ili pad direktno na samo rame. Separacija ramena javlja se kada oštar udarac ili pad izbaci ključnu kost iz ramena. Budući da se obično javlja kao sportska povreda, separacija ramena je češća u kontaktnim sportovima poput fudbala, ragbija, hokeja ili rvanja. Saobraćajna nesreća ili pad takođe mogu da budu uzrok ove povrede. Povreda može da dovede do istezanja ili pucanja ligamenata koji povezuju ključnu kost sa lopaticom.

 

Faktori rizika

Osobe koje su više izložene faktoru rizika pojave separacije ramena jesu one koje se bave kontaktnim sportovima, poput fudbala i hokeja ili sportova u kojima su česti padovi.

 

Komplikacije

Većina osoba se potpuno oporavi od separacije ramena uz pomoć konzervativnog lečenja. Kontinuirani bol u ramenu moguć je međutim, ukoliko:

je osoba pretrpela ozbiljnu separaciju ramena gde je došlo do većeg izmeštanja ključne kosti;

osoba dobije artritis ramena;

su ostale strukture oko ramena oštećene, poput kapsule zgloba.