Sindrom izlaska iz grudnog koša je grupa poremećaja koji se dešavaju kada krvi sudovi ili nervi u prostoru između ključne kosti i prvog rebra sabiju. Ovo može da izazive bol u ramenima i vratu kao i ukočenost u prstima.

Česti razlozi ovog sindroma su fizička trauma od saobraćajne nezgode, ponovne povrede na poslu ili sportskim aktivnostima, određene anatomske nepravilnosti i trudnoća. Ponekad uzrok i ne može biti utvrđen.

Ovaj sindrom je zastupljeniji kod žena. Obično počinje između 20 i 50 godine života. Lečenje zavisi od toga šta je izazvalo ovaj sindrom. Medicina, fizikalna terapija i odmor mogu da pomognu. Opercija može da bude jedna od mogućnosti. Većina ljudi se oporavi.

 

Simptomi

Imate osećaj gorenje, trnjenja, ukočenosti duž ruke u šake. Ako je nerv potisnut, slabost u rukama takođe može da se oseti. Ako je vena potisnuta, ruka može da bude osetlju+iva na hladnoću, ili da pomodri. Ruka može i da natekne.

 

Uzroci

Uzroci sindroma izlaska iz grudnog koša je sabijanje nerava ili krvnih sudova baš ispod kljućne kosti. Razlog ovog potiskivanja može biti:

Povreda

Anatpmski poremećaj

Tumori koji potiskuju živac

Trudnoća

Stalno pomeranje ruke ili lakta kao na primer za vreme nekog sporta.

 

Faktori rizika

Oni uključuju veliku upotrebu gornjih ekstremiteta kao što su operateri ili zubari, dizači tegova, trudne žene igojazni ljudi.

 

Komplikacije

Ako se ne tretira u ranoj fazi, onda može doći i do operacije.

Doktori preporučuju operaciju kako bi se ovaj sindrom lečio jedino ako drugi vidovi lečenja nisu dali rezultate. Operacija nosi veće rizike nogo drugi oblici lečenja.

 

Prevencija

Ako se ne leči godinama, ovaj sindom može da napravi ozbiljne probleme nervima zato je njabolje da se simptomi prepoznaju i da se na njih reaguje da bi se rano reagovalo i da bi se izbegle komplikacije. Ako osoba sumnja da ima ovaj sindrom treba izbegavati pokrete koji se ponavljaju i treba da izbegava da podiže teške predmete. Ako je preterano gojazna, osoba može da regiliše simptome gubljenje težine. Čak i aako nemate ove simptome, izbegavajte da nosite teške stvari preko ramena zato što ovo povečava pritisak na grudni koš. Istežite se svakodnevno, vežbajte kako biste ramena održavali snažnim.