Sindrom karpalnog tunela, koji se javlja usled preklještenog nerva u ručnom zglobu je bolest ruke i šake koje izaziva utrnulost, probadanje i druge simptome. Zglob je okružen trakom vlaknastog tkiva čija je funkcija da podržava zglob. Uzak prostor između trake i kosti zgloba se naziva karpalni tunel, koji je uzak prolaz koji se nalazi na strani dlana i koji štiti glavni nerv šake i devet tetiva koje savijaju prste. Srednji nerv prolazi kroz tunel i dobija signale od palca, kažiprsta i srednjih prstiju.

 

Simptomi

Tri glavna simptoma su probadanje, utrnulost i bol. Oni se javljaju u palcu, kažiprstu i srednjem prstu i jednoj polovini domalog prsta. Međutim, probadanje, utrnulost i bol se mogu ponekad proširiti van ove regije. Ovi simptomi mogu biti prisutni u jednoj ili obe ruke, mada u većini slučajeva obe ruke budu zahvaćene.

Drugi mogući simptomi SKT-a uključuju:

Nelagodnost u rukama, podlaktici i nadlaktici

Osećaj pečenja i probadanja u šaci

Slabost ruke i ispadanje predmeta iz ruke

Suva koža, otok ili promene boje kože na šaci

Hipoestezija

Atrofija mišića  u osnovi prsta

 

Uzroci

Za većinu pacijenata tačan uzrok SKT-a nije poznat. Svako stanje koje prouzrokuje pritisak na srednji nerv ručnog zgloba može izazvati SKT. Česta stanja koja dovode do SKT-a uključuju: upalu tetiva koja se javlja usled posla koji se ponavlja, prekomerne težine, trudnoće i istorije bolesti u porodici, hipotiroidizma, artritisa, dijabetesa i udarca. Neke retke bolesti mogu izazvati prebacivanje abnormalnih supstanci u i oko karpalnog tunela, što dovodi do iritacije nerva. Ove bolesti uključuju amiloidozu, sarkoidozu, višestruki mijelom i leukemiju.

 

Komplikacije

Komplikacije nisu česte, ali mogu uključiti atrofiju i slabost mišića u bazi palca na dlanu šake. Ovo može biti trajna komplikacija ako se ne ispravi brzo, što može na kraju dovesti do nedostatka sposobnosti zahvaćenih prstiju.

 

Faktori rizika

Veliki broj faktora mogu biti povezani sa SKT-om, koji uključuju:

Anatomske faktore, kao što su: prelom ručnog zgloba ili iščašenje koje izmenjuje prostor unutar karpalnog tunela;

SKT je uglavnom češći kod žena

Stanja koja oštećuju nerve

Upalni procesi

Izmene u ujednačenosti telesnih tečnosti

Medicinska stanja, kao što su menopauza, prekomerna gojaznost, tiroidni poremećaji i otkazivanje bubrega

Faktori na poslu.

 

Prevencija

Ne postoje dokazane strategije koje mogu sprečiti SKT, ali pacijenti mogu minimizirati stres na šakama i zglobovima ako se pridržavaju sledećih mera:

Smanjite snagu i opustite stisak

Pravite česte pauze

Obratite pažnju na formu

Popravite držanje

Održavajte ruke ugrejanim.