Definicija

Sindrom solitarnog rektalnog ulkusa predstavlja stanje koje nastaje kada bolna promena (ulkus) nastane u rektumu. Rektum predstavlja mišićnu cev koja je povezana sa distalnim krajem debelog creva, kroz koje prolazi fekalni sadržaj.

Sindrom solitarnog rektalnog ulkusa predstavlja redak poremećaj koji nastaje kod individua sa postojanjem hronične konstipacije (zatvora). Može se manifestovati pojavom rektalnog krvarenja, naprezanjem usled peristaltičkih pokreta kao i osećaja nepotpune ispražnjenosti nakon defekacije.  U određenim slučajevima kod navedenog sindroma, mogu biti prisutni multipli rektalni ulkusi.

Terapeutski modaliteti kod postojanja sindroma solitarnog rektalnog ulkusa najčešće podrazumevaju  promenu životnih navika, medikamentoznu terapiju kao i hirurške intervencije kada je to indikovano.

 

Simptomi

Najčešći znaci i simptomi postojanja sindroma solitarnog rektalnog ulkusa podrazumevaju sledeće:

Konstipaciju

Osećaj inkompletnog pražnjenja nakon defekacije

Bol u pelvičnoj regiji

Osećaj težine u pelvičnoj regiji

Mukusnu sekreciju iz rektuma

Bol u rektalnoj regiji

Pojavu krvarenja iz rektuma

Spazam analnog sfinktera

Naprezanje tokom peristaltičkih pokreta debelog creva

U određenim slučajevima, individue sa solitarnim ulcerom rektuma mogu biti asimptomatske.

 

Uzroci

Većina lekara veruje da nastanak stresa ili povrede rektuma može izazvati pojavu rektalnog ulkusa, iako je tačan etiopatogenetski mehanizam još uvek nejasan.

U sledećim situacijama može nastati povreda rektalne regije:

Konstipacija

Analni seksualni odnos

Pokušaji nasilne ekstrakcije tvrđe ili impaktirane stolice

Intususepcija: inverzija jednog segmenta creva u drugi segment

Primena radijacione terapije

Naprezanje tokom peristaltičkih pokreta

Upotreba supozitorija koje sadrže ergotamin

Suženje pelvičnog poda koje može rezultovati usporenim krvnim protokom kroz rektalnu regiju

 

Komplikacije

Potencijalne komplikacije koje nastaju usled razvoja sindroma solitarnog ulcera rektuma podrazumevaju sledeće:

Pojavu oblinog krvarenje iz rektuma (hemoragiju)

Težak stepen disfunkcije creva

Formiranje rana

Formiranje komunikacionog otvora u zidu rektuma u nivou ispod ulkusa

Postoperativnu pojavu infekcije

 

Lečenje

Terapeutski modaliteti kod sindroma solitarnog ulkusa rektuma zavise od težine stanja  kao i prisutnih simptoma.

Individue sa blažim simptomima i znacima oboljenja mogu biti tretirane na sledeći način:

Promenom određenih životnih navika kao što su poboljšanje načina ishrane, održavanje telesne težine u fiziološkim granicama kao i primenu redovne fizičke aktivnosti

Primena određene medikamentozne terapije kao što su topikalni kortikosteroidi, klistir sulfsasazalinom i primena botulinskog toksina (Botoks) u cilju olakšanja simptoma prisustva rektalnog ulcera.

Primena bihejvioralne terapije u cilju relaksacije pelvične muskulature kao i zaustavljanja naprezanja tokom peristaltičkih pokreta.

Biofidbek: edukativna tehnika tokom koje se  organizam uči da kotroliše određene nevoljne pokrete, kao što su kontrahovanje anusa ili muskulature pelvične kralice tokom defekacije.

Individue sa ozbiljnijim znacima i simptomima mogu se smatrati kandidatima za primenu neke od operativnih procedura:

Hirurgija rektalnog prolapsa: hiruška procedura tokom koje se rekonstruiše rektalni prolaps putem anatomske korekcije položaja uz plasiranje sutura.

Protektomija: hirurška procedura koja podrazumeva odstranjivanje rektuma.

Kod određenog procenta operisanih individua, neophodno je privremeno ili trajno kreiranje artficijalnog otvora na koži putem koga se fekalni sadržaj odstranjuje u spoljašnju sredinu (kolostomija).

Kreiranja kolostome : hirurška procedura tokom koje se debelo crevo spaja sa veštaćkom otvorom na abdominalnom zidu, te se pozicionira kesa putem koje se fekalni sadržaj odstranjuje u spoljašnju sredinu.