Složeni regionalni bolni sidnrom predstavlja retku formu hroničnog bola koja tipično zahvata gornji ili donji ektremitet. Stanje obično nastaje nakon povrede, operacije, infarkta ili srčanog napada.

Tačan etiopatogenetski uzrok nastanka složenog regionalnog bolnog sindroma je nejasan. Ipak, lečenje je najefektnije kada se započne pravovremeno.

 

Simpotmi

Simptomi složenog regionalnog bolnog sindroma uključuju:

Kontinuiran osećaj pečenja ili probadanja u nogama, rukama ili stopalima

Osetljivost na dodir ili hladnoću

Oticanje bolne regije

Promene u temperature kože (znojava ili hladna koža)

Promene u boji kože (bela i išarana  od crvene ka plavoj)

Promene kose i rastu noktiju

Ukočenost zgloba, otok i oštećenje

Mišićni spazmi, slabost, atrofija

Smanjena mogućnost pokretanja obolele regije

 

Simptomi mogu varirati od osobe do osobe. Šta više, kada se zahvaćeni ud ohladi i prebledi te nastaju promene kože i mišićni spazmi, stanje je ireverzibilno.

Složeni regionalni bolni sindrom ponekad se širi u drue delove tela, kao što je kontralateralni ud. Bol se može pogoršati emocionalnim stresom. U određenim slučajevima, simptomi složenog regionalnog bolnog sindroma spontano nestaju, dok u određenim slučajevima mogu perzistirati mesecima pa čak i godinama.

 

Uzroci

Složeni regionalni bolni sindrom  može se javiti u dva vida usled različitih etioloških faktora:

Tip 1

Tip 1 poznat je i kao refleksni simpatički distrofični sindrom, koji se javlja nakon oboljenja ili povrede, a ne oštećuje direktno nerve zahvaćenog uda. Ovo je češći oblik složenog regionalnog bolnog sindroma.

 

Tip 2

Tip 2 poznat je i kao kauzalgija i uključuje indirektnu i direktnu povredu nerva.

 

Većina slučajeva složenog regionalnog bolnog sindroma javlja se nakon trauma ili povrede kao što su prelomi i amputacije. Drugi akcidenti podrazumevaju hirurške zahvate, srčane napade i infekcije koji takođe mogu izazvati složeni bolni sindrom . nadalje, emocionalni stress može takođe usloviti naastanak ovog stanja.

 

Komplikacije

Nelečeni složeni regionalni bolni sindrom može progredirati ka invalidnim stanjima, kao što je:

Atrofija (gubitak tkiva): izbegavanje pokreta u udovima usled bola ili ukočenosti može ka slabljenju i propadanju tkiva kože.

Kontraktura mišića: nelečeni složeni regionalni bolni sindrom može voditi ka ukočenosti mišića, što izaziva da prsti, šake i stopala se kontrahuju u fiksni položaj.

 

Prevencija

Unos vitamina C nakon povrede zgloba snižava rizik za nastanak složenog regionalnog bolnog sindroma.

Rana mobilizacija nakon infarkta snižava rizik za nastanak složenog regionalnog bolnog sindroma.