Spinalna stenoza je suženje kanala unutar kičme. Ovom pojavom vrši se pritisak na kičmenu moždinu i nerve koji se iz nje granaju. Spinalna stenoza načešće se javlja u vratnom delu kičme kao i u donjem delu leđa.

Spinalna stenoza najčešće je uzrokovana promenama na kičmi koje su vezane za starenje.  

 

Simptomi

Mnoge osobe nemaju nikakve znake i simptome spinalne stenoze. Kada se simptomi jave, često počinju postepeno, da bi se vremenom pogoršali. Simptomi variraju, zavisno od mesta na kome se stenoza nalazi i mogu da prouzrokuju bol, utrnulost, slabost u mišićima ili grčeve, kao i probleme u funkcionisanju bešike i creva.

Mesta na kojima se stenoza javlja:

U vratnom delu dolazi do suženja gornjih partija kičmenog kanala što može da dovede do utrnuća, slabosti ili golicanja u nozi, stopalu, ruci ili šaci. U težim slučajevima, mogu biti pogođeni i nervi koji oživčavaju mokraćnu bešiku i creva, pa može doći do inkontinencije.

U donjem delu kičme dolazi do suženja donjih partija kičmenog kanala, što može da dovede do bola, grčeva u nogama kada osoba dugi vremenski period stoji ili hoda.

 

Uzroci

Neke osobe su rođene sa uskim kičmenim kanalom. Međutim, većina spinalnih stenoza javlja se kada se dogodi nešto što dovodi do suženja kanala unutar kičme. Među uzrocima stenoze su:

Preterani rast kosti – kosti kičme ili osteofiti mogu da rastu unutar kanala i da ga tako suze

Diskus hernija – javlja se kada diskovi, mekani jastučići između kičmenih pršeljnova, počnu da se suše starenjem i oslobađa se mala količina materije koja se nalazi u njihovoj unutrašnjosti. Disk onda počne da pritiska kičmenu moždinu ili nerve

Zadebljali ligamenti – kada ligamenti koji drže zajedno kosti kičme, vremenom počinju da debljaju i gube elastičnost. Ovi ligamenti mogu da se udebljaju na strani okrenutoj ka kanalu i da ga pritiskaju. 

Artritis – propadanje hrskavice kada se zglob ne podmazuje, pa se površine kosti i diska taru jedna o drugu

Tumori –  abnormalne izrasline koje se mogu razviti unutar kičneme moždine i kanala, i vrše pritisak bilo na kičmenu moždinu, bilo na nerve

Povrede kičme mogu da dovedu do dislokacija ili fraktura kičme, što može stvoriti pritisak na kičmenu moždinu ili nerve.

 

Faktori rizika

Većina osoba kojoj je dijagnostikovana spinalna stenoza starija je od 50 godina. Ukoliko se spinalna stenoza javi kod mlađih ljudi, uzrok je obično neko oboljenje genetskog porekla koje pogađa razvoj kosti i mišića.