Aritmija predstavlja poremećaj ritma kucanja srca. Za vreme trajanja artimije ritam srca se može usporiti ili ubrzati, a često dolazi i do ostupanja u ritmu kucanja.

Preterano ubrzan rad srca naziva se tahikardija, dok bradikardija predstavlja usporeno kucanje srca. Srce ima sopstveni električni sistem koji kontroliše električnu aktivnost, odnosno ritam kucanja srca. Ovaj interni srčani sistem šalje električne signale koji kreću od vrha srca i završavaju se na njegovom dnu. Svaki električni signal odgovoran je za jedan otkucaj srca, i ponavlja se između 60 i 100 puta u minutu.

Aritmija nastaje kada se pojave problemi u toku slanja ovih signala. Većina aritmija je prilično bezopasna i prolaze same od sebe, ali u određenim slučajevima mogu biti i opasne po život. Da li će aritmije biti opasne po zdravlje i život pacijenta zavisi od toga šta ih je izazvalo, kao i toga koliko dugo traju.

 

Simptomi

Dosta slučajeva artimija se javi bez ikakvih ili sa jedva primetnim simptomima. Ukoliko se simptomi pojave, to su najčešće:

·         Palpitacije – preskakanje otkucaja srca ili prejak, odnosno preslab otkucaj

·         Usporen rad srca

·         Nepravilnost u otkucajima srca

·         Pauze između otkucaja

·         Anksioznost

·         Slabost, vrtoglavica i nesvestica

·         Pojačano znojenje

·         Gubitak daha

·         Bol u grudima

Uzroci

Postoje slučajevi artimija kojima se ne zna uzrok. Doduše, ovi slučajevi su retki, i uglavnom se javljaju kao posledica pojave nekih od sledećih faktora:

·         Bolesti srca

·         Bolesti štitaste žlezde

·         Otežano ili onemogućeno slanje električnih signala u srcu

·         Preterano konzumiranje kofeina, nikotina i droga

·         Stres

Faktori rizika

Artimije se najčešće javljaju kod ljudi koji imaju problema sa srcem, i retka je kod zdravih ljudi. Faktori koji povećavaju rizik od aritmija su:

·         Srčani udar

·         Zatajenje srca

·         Kardiomiopatija

·         Kongenitalni srčani defekti

·         Problemi sa srčanim zaliscima

·         Zastoj u disanju za vreme spavanja

·         Dijabetes

·         Povišen krvni pritisak

·         Infekcije srčanog mišića

·         Bolest štitaste žlezde

·         Konzumiranje kokaina i amfetamina

Komplikacije

Teški oblici aritmije mogu izazvati komplikacije na srcu i dovesti do srčanog ili moždanog udara.

Prevencija

Pacijentima sa povećanim rizikom od aritmija savetuje se zdrava ishrana, fizička aktivnost, prestanak pušenja i održavanje normalne telesne težine.