Definicija

Subarahnoidalno krvarenje predstavlja ozbiljno stanje izazvano krvarenjem u regiji između moždanog tkiva i okolne membrane (subarahnoidalni prostor). U trenutku pojave krvarenja u subarahnoidalnom prostoru, kod osobe može nastupiti koma, paraliza ili čak letalan ishod.

Krvarenje u moždano tkivo najčešće rezultuje rupturom abnormalnog proširenja u krvnom sudu. U slučaju nepružanja medicinske pomoći, subarahnoidalno krvarenje najčešće vodi trajnom moždanom oštećenju ili smrti.

 

Simptomi

Osnovni simptomi subarahnoidalnog krvarenja predstavljaju ozbiljne, probadajuće glavobolje koje se mogu javiti nakon osećaja naduvenosti ili pucanja u mozgu. Drugi češći znaci i simptomi mogu podrazumevati:

Bol u vratu

Bol u ramenima

Utrnulost

Mučninu i povraćanje

Konfuziju

Osetljivost na svetlo

Epileptičke napade

Iritabilnost

Zamagljen vid ili prisustvo duplih slika

Snižene reflekse

 

Uzroci

Osnovni uzrok subarahnoidalnog krvarenja jeste rupturirana aneurizma. Moždana aneurizma predstavlja otečeni defekt u krvnom sudu, nastao usled slabosti  u zidu krvnog suda. Drugi mogući uzroci subarhnoidalnog krvarenja uključuju:

Krvarenje iz prisutne arteriovenske malformacije

Poremećaje krvarenja

Krvarenje iz cerebralnih aneurizmi

Povrede glave

Upotrebu antikoagulanasa

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak subarahnoidalnog krvarenja podrazumevaju:

Konzumaciju duvana

Postojanje visokog krvnog pritiska

Prethodna lična istorija policističnog oboljenja bubrega

Porodična anamneza moždanih aneurizmi

Prisustvo aneurizme u drugim krvnim sudovima

Postojanje fibromuskularne displazije ili drugih poremećaja vezivnog tkiva

 

Komplikacije

Najteža komplikacija usled subarahnoidalnog krvarenje jeste ponavljano krvarenje. U druge moguće komplikacije  usled prisustva subarahnoidalnog krvarenja spadaju:

Postoperativne komplikacije

Neželjeni efekti određene medikamentozne terapije

Epileptični napadi

Infarkt mozga

Koma

Letalan ishod

 

Lečenje

Terapeutski pristupi kod postojanja subarahnoidalnog krvarenja usmereni su pre svega na redukciju verovatnoće oštećenja moždanog defekta primenom reparativnih tehnika kod osnovnih uzroka kao i olakšavanja simptoma i prevencije mogućih komplikacija.

Ordinirajući lekar  može preporučiti sledeće:

Medikamente administrirane intravenskim putem u cilju regulacije vrednosti krvnog pritiska

Medikamentoznu terapiju radi olakšavanja i snižavanja krvnog pritiska u moždanoj duplji

Medikamentozna terapija u cilju prevencije i lečenja epileptičkih napada

Primena laksantnih sredstava u cilju regulacije crevne peristaltike

Terapeutski modaliteti lečenja kod individua u komi ili sa sniženom reaktivnošću podrazumevaju:

Reanimacionu podršku primenom veštačke ventilacije

Zaštitne metode raspiratornih puteva

Plasiranje tubusa u moždanu regiju u cilju dreniranja viška tečnosti i sniženja pritiska u lobanji

Hirurške metode koje se primenjuju u cilju suturiranja aneurizmi, zaustavljanju krvarenja putem uklanjanja većih kolekcija krvi i snižavanja pritiska na moždano tkivo usled nastalog krvarenja usled povrede. Ove metode podrazumevaju:

Kraniotomiju: hiruršku proceduru koja podrazumeva kreiranje tunela u lobanji u cilju zatvaranja (suturiranja) aneurizme

Endovaskularni kalem: hirurška procedura koja podrazumeva plasiranje kalema u regiju aneurizme kao i primenu stentova unutar krvnog suda radi osiguravanja kalemova i minimiziranja rizika za nastanak ponovnog krvarenja.

 

Prevencija

Jedini vid prevencije subarahnoidalnog krvarenja jeste prepoznavanje potencijalnog problema unutar moždanog tkiva. Rana detekcija kao i adekvatna dijagnoza moždanih aneurizmi može prevenirati nastanak krvarenja u subarahnoidalnom prostoru.