Supraventrikularna tahikardija obuhvata ponavljajuće epizode ubrzanog rada srca, koja počinje u nekoj od pretkomora srca.

Supraventrikularna tahikardija je tip aritmije izazvan oštećenjem električnih impulsa koji stimulišu rad srca. Tokom ovakvih napada, koji može da potraje i do nekoliko sati, srce kuca brže nego što je uobičajeno, ali kuca u sopstvenom ritmu. Tada broj otkucaja srca može da bude od 140-180 otkucaja u minuti, pa i više.

Kod normalnog rada srca, svaki otkucaj posledica je električnog impulsa koji počinje u sinoatrijalnom čvoru (prirodni pejsmejker), a koji je smešten u desnoj pretkomori (ima ih dve). Impuls stiže do drugog, atrioventrikularnog čvora, koji dalje implus šalje prema komorama. Kod supraventrikularne tahikardije, sinoatrijalni čvor ne kontroliše srčane otkucaje. Ovaj problem može da se javi zbog nepravilnosti duž puta prolaska elektičnog impulsa, i stoga impuls kontinuirano cirkuliše između atrioventrikularnog čvora i dve komore, ili zbog formiranja nove grupe ćelija koja emituje impulse “pejsmejkera”.

Ova vrsta tahikardije obično se javlja kod dece i adolescenata, mada može da se javi u bilo kom uzrastu.

 

Uzroci

Uzroci supraventrikularne tahikardije

Prevelike količine alkohola

Prejaki napor

Prevelike količine kofeina

Nasledđeni poremećaj

 

Simptomi

Siptomi supraventrikularne tahikardije obično se javljaju iznenada. Traju od nekoliko sekundi do nekoliko sati. Među njima su:

Lupanje srca (osećaj nepravilnog, dosta brzog i jakog lupanja srca)

Vrtoglavica

Nesvestica

Bol u grudima ili vratu

U retkim slučajevima, dugi napadi supraventrikularne tahikardije mogu da dovedu do pada krvnog pritiska što može biti opasno po život.

 

Faktori rizika

Faktori rizika supraventrikularne tahikardije su:

Nasleđeni poremećaj

Prevelika količina alkohola

Jak napor

Previše kofeina

 

Komplikacije

Komplikacije koje izaziva supraventrikularna tahikardija mogu da se ispolje zbog nagle pojave simptoma. Zbog toga je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje.

Komplikacije mogu biti: čest gubitak svesti, ili u najgorim slučajevima iznenadna smrt.

 

Prevencija

Najbolja prevencija supraventrikularne tahikardije jeste zdrav život, pravilna ishrana, redovno vežbanje, održavanje normalne telesne težine, umereno konzumiranje alkohola i kofeina, redovna kontrola krvnog pritiska i holesterola.  

Ukoliko je urođena, supraventrikularna tahikardija ne može da se spreči, međutim, dalje lečenje može da spreči ponavljanje napada supraventrikularne tahikardije.