Definicija

Suva vagina predstavlja čest simptom menopauze, iako se može javiti u bilo kom periodu života usled brojnih razloga. Predstavlja neprijatno stanje sa istanjenjem i zapaljenjem vaginalnog zida usled pada u nivou estrogena. Estrogen je ženski hormon sa funkcijom održavanja tečnosti i epitela vaginalnog zida tankim, elastičnim i zdravim.

Tipično, tanak sloj prisutne tečnosti prekriva vaginalni zid. Sa promenama nivoa hormona, kao što je period menopauze, količina bistre tečnosti smanjuje se usled pada u nivou estrogena.

Suvoća vaginalne regije može uticati na seksualni život individue u slučaju nelečenja. Na sreću, postoji nekoliko terapeutskih opcija koje se primenjuju u cilju povećanja nivoa estrogena i redukcije rizika za nastanak infekcije urinarnog trakta.

 

Simptomi

Najčešći znaci i simptomi udruženi sa postojanjem vaginalne suvoće podrazumevaju:

Svrab oko vaginalnog otvora i nižih delova vagine

Osećaj pečenja

Osetljivost date regije

Bolan seksualni odnos

Diskomfor

Gubitak vaginalnog elasticiteta

Učestalo mokrenje

Rekurentne urinarne infekcije

 

Uzroci

Osnovni uzrok vaginalne suvoće jeste pad u nivou estrogena. Estrogen je ženski reprouduktivni hormon sa funkcijom održavanja vaginalnog tkiva zdravim putem fiziološke vaginalne lubrikacije. Kad hormonalne promene nastanu, pad u nivou estrogena izaziva nastanak vaginalne atrofije.

Vaginalna atrofije izaziva redukciju u količini i konzistenciji kao i stepenu vlažnosti vaginalnog epitela, što za uzvrat povećava rizik za nastanak urinarnih infekcija.

Postoje brojni uzroci koji mogu usloviti nastanak vaginalne suvoće. Oni uključuju:

Menopauzu ili perimenopauzu

Porođaj

Konzumaciju duvana

Dojenje

Efekte na ovarijum usled terapije karcinoma (radijaciona terapija, hormonska terapija i hemoterapija)

Hirurško uklanjanje ovarijuma

Određeni poremećaji imunog sistema (Sjogrenov sindrom)

Određena anti-estrogenska terapija (kao on akod lečenja karcinoma)

Ispiranje: proces čišćenja vagine tečnim preparatima

Stres

Hemikalije iz bazena ili kade

Problemi u ličnim vezama

 

Lečenje

U suštini, lečenje vaginalne suvoće održava se primenom vaginalne estrogenske terapije , kreirane u cilju povećanja nivoa estrogena i redukcije rizika za nastanak urinarnih infekcija trakta.

Postoje nekoliko formi estrogenske terapije, i oni uključuju:

Vaginalne estrogenske kreme (Estrace, Premarin, druge): vid estrogenske kreme koji se direktno plasira u vaginu pomoću aplikatora, najčešće pred spavanje.

Vaginalni prsten sa estrogenom (Estring): vid mekanog, fleksibilnog prstena koji se plasira u gornji deo vagine gde se oslobađaju konstantne doze estrogena.

Vaginalna tableta sa estrogenom (Vagifem): vid tablete sa estrogenom koja se plasira direktno u vaginu putem aplikatora

U većini težih slučajeva vaginalna suvoća udružena je sa simptomima menopauze, kao što je postojanje toplih valunga, te lekar može preporučiti sistematsku terapiju estrogenom (estrogen  u formi pilula, kožnih aplikatora, gelova ili viših doza estrogena u prstenu) u cilju redukcije simptoma i olakšanja diskomfora.

U slučajevima lične istorije oboljenja dojki, jajnika ili karcinoma cerviksa, terapija estrogenom može biti potencijalna opcija, ali je konsultacija sa lekarom još uvek neophodna radi adekvatne dijagnoze.