Suve oči nastaju usled neadekvatne funkcije suznog aparata da produkuje adekvatnu vlažnu sredinu za normalno funkcionisanje očiju.

Razlog ovome može biti insuficijentna produkcija suza ili produkcija lošijeg kvaliteta.

Suve oči izazivaju neudoban osećaj ili povremene tegobe slične ubodima. Suve oči mogu nastati u određenim slučajevima kao što su avionski let, nakon produžene upotrebe kompjutera, tokom vožnje bicikla ili u kondicioniraoj prostoriji.

Lečenje suvih očiju podrazumeva promenu načina života i upotrebu očnih kapi u cilju olakšavanja tegoba i osećaja komfora. Ozbiljniji slučajevi suvih očiju mogu zahtevati hirurški pristup.

 

Simptomi

Simptomi suvih očiju, kada su najčešće zahvaćena oba oka, podrazumevaju:

 Osećaj pečenja, svraba u očima

Prisustvo mukusa u i oko očiju

Povećan osećaj iritiacije

Umor očiju

Osetljivost na svetlost

Crvenilo očiju

Otežano nošenja naočara

Periodi prekomerno suzenja

Osećaj prisustva stranog tela

Zamagljen vid koji se često pogoršava nakon fokusiranja pogleda u dužem periodu

 

Uzroci

Suve oči izazvane su nedostatakon suznog materijala ili suza lošijeg kvaliteta. Suze predstavljaju kompleksnu miksturu vode, ulja i mukusa. Ova kombinacija uslovaljava da površina očiju bude suzna, bistra  kao i da štiti oči od infekcije.

U nekim slučajevima, imbalans u stvaranju suza jeste uzrok suvih očiju. U drugim slučajevima, osobe ne produkuju dovoljno suza kako bi se oči održale adekvatno lubrikovanim. Problemi očnih jabučica, medikamenti ili spoljašnji factor kogu takođe voditi nastanku suvih očiju.

 

Suze lošijeg kvaliteta

Problemi usled stvaranja suza, masti, vode i mukusa, mogu izazvati simptome suvih očiju.

Masnoće: u slučaju d masne žlezde (melbomijanove žlzde) ne produkuju dvoljno ulja, vodenasti sloj evaporoira prebrzo vodeći nastanku suznih očiju. Disfunkcija melbomijana češća je kod ljudi sa zapaljenjem duž ivice očnih kapaka, rozaceom ili drugim oboljenjima kože.

Voda: suzne žlezde produkuju voenast sloj (lakimalne žlezde). Time se čiste oči u odstranjuju strane materije ili iritanti. Nedovoljna količina vode može izazvati da se uljani i mukusni slojevi dodiruju i vode  stvaranju sekreta.

Mukus: mukusni sloj raspršuje suze ravnomerno preko površine oka.

Insuficijentni secret može voditi suvim regijama na prednjoj površini oka (korneja).

Snižena produkcija suza

Snižena produkcija suza ili suvi keratokonjuktiviti mogu usloviti nastanak suvih očiju.

 

Uzroci nedovoljne produkcije suza uključuju:

Starost: produkcija suza smanjuje se sa starošću. Suve oči najčešće se pojavljuju kod osoba starijih od 50 godina.

Postmenopauza:žene nakon menopauze mogu imati sniženu produkciju suza usled hormonskih promena.

Medicinska stanja koja redukuju produkciju suza: dijabetes, reumatoidni arthritis, scleroderma, lupus, Sjogren-ov sindrom, tiroidni poremećaji i nedostatak vitamina A udruženi su sa suvim očima.

Laserska hirurgija oka: refraktivna hirurgija može izazvati nastanak smanjenje produkcije suza i suvih očiju.

Oštećenje žlezda: zapaljenje ili radijacija može oštetiti suzne žlezde i poremetiti pordukciju suza.

Poremećaji očnih jabučica

Poremećaji očnih jabučica mogu izazvati tegobe u treptanju i usloviti neadekvatno širenje suza preko površine očiju te suze mogu isparavati brzo uslovaljavajući suzne oči.

Lekovi koji izazivaju suve oči:

Određeni lekovi koji se koriste u lečenju hipertenzije

Antihistaminic ii dekongestanti

Hormonska supstitutina terapija

Određeni antidepresanti

Izotretinoin- slični lekovi u cilju lečenja akni

Drugi uzroci suvih očiju:

Suv vazduh

Vetar

Rad koji zahteva produženu koncentraciju kao što je vožnja, čitanje ili rad na kompjuteru

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak suvih očiju su sledeći:

Starije životno doba

Ženski pol

Lekovi koji dovode do isušivanja očiju

Laserska operacija očiju

Radijaciona terapija upravljena na oči

Dijeta sa niskim unosom vitamina D

 

Komplikacije

Moguće komplikacije suvih očiju uključuju:

Učestale očne infekcije usled neadekvatnom suznom aparatu

Ožiljne promene površnih slojeva kože usled nelečenog,ozbiljnog stepena suvoće očiju

Smanjenje kvaliteta života usled poteškoća u obavljanju svakodnevnim aktivnosti

 

Prevencija

Sledeći saveti mogu prevenirati nastanak suvih očiju:

Izbegavanje direktnog duvanja vazduha u oči

Dodavanje ovlaživača u vazduhu

Kreiranje zaštitinih navlaka oko naočara u cilju zaštite očiju

Omaranje očiju usled vidnog naprezanja

Adaptacija očiju na spoljašnje okruženje

Pozicioniranje ekrana kompjutera ispod nivoa očiju

Izbegavanje komzumiranja duvana ili prestanak pušenja