Šta je testosteron?

Testosteron je steroidni hormon iz androgene grupe hormona u ljudskom organizmu. Ovaj polni hormone luče intersticijelne ćelije testisa kod muškaraca i jajnici i nadbubrežne žlezde kod žena, on podstiče razvoj muških polnih karakteristika, stimuliše seksualnu aktivnost i sprečava promene sekundarnih seksualnih karakteristika nakon kastracije. Testosteron igra važnu ulogu na polju seksualnosti, posebno kod ljudi. On takođe podstiče pravilan rast i razvoj kostiju i mišića, i pomaže u očuvanju mišićne snage. Testosteron takođe potpomaže sazrevanje sperme, proizvodnju sperme i pomaže u održavanju tonusa voljnih mišića. Koristi se u terapiji muškog hipogonadizma i zakasnelog puberteta kod muškaraca, kao i za olakšavanje simptoma kod nekih metastatičkih oblika raka dojke kod žena, a koristi se i kao baza za različite estre (npr. cipionat, enantat, i propionat). Žene normalno luče izvesnu količinu muškog hormona, mađutim ukoliko je hormonska ravnoteža narušena i dolazi do povećanog lučenja muškog hormona, može doći do pojave maskulinizacije.

 

Visok nivo testosterona kod muškaraca unapređuje zdravlje muškarca, na primer, smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska i srčanog udara. Visoki nivo testosterone se takođe povezuje sa rizičnim ponašanjem, uključujući agresivnost i pušenje koje može da anulira benefite koje ovaj hormone ima za zdravlje. Abnormalno nizak nivo testosterona može da se pojavi usled brojnih stanja koja pogađaju žlezde koje luče i regulišu ovaj hormon. Simptomi sniženog nivoa testosterona su smanjeni libido, impotentnost ili erektilna disfunkcija, uvećanje grudi i smanjeni broj spermatozoida. Nizak nivo testosterona može da se leči hormonskom terapijom.

 

Nivo testosterona može da varira pod uticajem brojnih faktora, na primer on je viši u jutarnjim časovima kao rezultat vežbanja.

 

Zašto se meri nivo testosterona?

Ova analiza može biti od koristi za evaluaciju funkcionalnosti hormona kod ljudi, i često se koristi u dijagnozi hirzutizma ili policističnih jajnika kod žena. Ukoliko su urađene analize nivoa testosterona, pacijentu može biti dijagnostifikovana impotencija ili neplodnost. Kod odraslih muškaraca nivo testosterona je u proseku 7-8 puta veći nego kod odraslih žena. Budući da je metabolička potrošnja testosterona na dnevnoj bazi kod muškaraca veća, kod njih je i oko 20 puta veća i proizvodnja samog hormona. Žene su takođe mnogo osetljivije zbog hormona.

 

Uzimanje uzorka za analizu

Uzimanje uzorka za analizu obično se obavlja u zdravstvenoj ustanovi u jutarnjim časovima. Nije potrebno obaviti posebne pripreme pred testiranje. Lekar će vas obavestiti da li je preporučljivo jesti pre davanja krvi na analizu. Trebalo bi da obavestite lekara o svim lekovima koje trenutno uzimate budući da neki od njih mogu da utiču na rezultate testiranja.

 

Da li je testiranje bolno i štetno?

Testiranje nije ni bolno ni štetno. Pacijent može da oseti lagani ubod prilikom ulaska igle u ruku tokom procesa vađenja krvi za analizu.

 

Kako se izvodi testiranje?

Testiranje se sastoji od uzimanja krvi za jednostavnu analizu.