Tetanus je oboljenje izazvano bakterijskom infekcijom, a koje napada nervni sistem.  Bakterija izlučuje toksin, ili otrov, koji uzrokuje bolne mišićne kontrakcije, naročito viličnih i vratnih mišića i zbog toga se tetanus često naziva i “zaključana vilica”, engl.”lockjaw.” Tetanus takođe može da dovede do napada i ozbiljnih mišićnih grčeva, tako da se kod obolelih osoba javlja otežano gutanje i disanje. Tetanus može da uzrokuje i problem sa krvnim pritiskom, srčanim ritmom, i može imati smrtni ishod. Tetanus se ne može preneti sa osobe na osobu.

Zahvaljujući vakcini protiv tetanusa, u razvijenom svetu slučajevi tetanusa su dosta retki. Pojava tetanusa češća je kod osoba koje nikada nisu bile vakcinisane ili nisu primile revakcinu u prethodnih 10 godina.

 

Simptomi

Znaci i simptomi tetanusa nakon što bakterija koja uzrokuje tetanus uđe u telo putem rane ili posekotine, mogu da se jave u periodu koji varira od nekoliko dana, do nekoliko nedelja, pa čak i meseci. U većini slučajeva, period inkubacije traje od 7 do 8 dana.

Simptomi tetanusa pojavljuju se polako i vremenom se pogoršavaju. Uobičajeni znaci i simptomi tetanus su:

Glavobolje i spazmi i ukočenost viličnih mišića

Ukrućen vrat, leđa i ramena

Teško gutanje

Kruti stomačni mišići

Bolni mišićni spazmi u rukama i nogama

Među ostale simptome i znake spadaju:

Nemir i razdražljivost

Groznica

Znojenje

Povišen krvni pritisak

Ubrzan rad srca

 

Uzroci

Bakterija koja izaziva tetanus jeste bakterija Clostridium tetani čije se spore nalaze u zemljištu, prašini i životinjskim izlučevinama. Kada bakterija dospe u duboku ranu, spore bakterije počnu da proizvode izuzetno jak toksin, tetanospazmin, koji potom ulazi u krvotok. Nakon perioda inkubacije, toksin blokira opuštanje mišića i onemogućava funkcionisanje motornih neurona, nerava koji kontrolišu mišiće.

 

Faktori rizika

Faktori koji su neophodni za razmnožavanje ove bakterije su:

Nikakva ili neadekvatna imunizacija protiv tetanusa

Povrede, posekotine, opekotine, rane, intravensko drogiranje, infekcije uha, ugrizi životinja, infekcije

Prljavi, prašnjavi predmeti poput eksera ili cepanica

 

Prevencija

Tetanus se najlakše sprečava vakcinacijom protiv toksina koji ga izaziva. Gotovo svi slučajevi pojave tetanusa zabeleženi su kod osoba koje nikada nisu bili vakcinisane protiv tetanusa ili koje nisu revakcinisane tokom prethodnih 10 godina.