Tiroidne izrasline su čvrste kvržice ili kvržice koje su napunjene tečnošću koji se formiraju unutar tiroidne žlezde, male žlezde koja se nalazi u dnu vrata iznad grudne kosti.

Većina tiroidnih izraslina nije ozbiljno i ne prouzrokuje simptome. Neke, međutim, mogu da postanu toliko velike da se mogu videti ili da mogu otežati gutanje ili disanje. Samo mali procenat tiroidnih izraslina se računa kao tiroidni rak.

 

Simptomi

Većina tiroidnih izraslina ne pokazuje nikakve simptome. Ponekad, međutim, neke izrasline postanu toliko velike da se mogu osetiti, videti, često kao otoci na dnu vrata i pritisnuti na dušniku jednjaka, što prouzrokuje kratkoću daha ili poteškoće u gutanju.

Tiroidne izrasline proizvode dodatni tiroksin, hormone koji se čuva u tiroidnoj žlezdi. Dodatni tiroksin može da prouzrokuje simptome hipertiroidizma kao što su neobjašnjeni gubitak težine, netolerantnost srca, drhtavicu, nervozu i brzo i neregularno kucanje srca.

Samo su neke tiroidne izrasline kancerogene (maligne), ali je teško reći koje su izrasline maligne samo na osnovu simptoma. Iako veličina nije pokazatelj da li je izraslina maligna ili ne, kaneroidni tumiri imaju veću verovatnoću da budu veći po zapremini i da brže rastu.

 

Uzroci

Ovo su uslovi koji mogu da prouzrokuju izrasline u tiroidnoj žlezdi:

nedostatak joda. Tiroidna cista

Preterani rast normalnog tiroidnog tkiva

Hronična upala tiroida (tioriditis)

Gušavost sa više izraslina

Tiroidni rak

 

Faktori rizika

Faktori koji mogu da povećaju rizik tiroidnih izraslina uključuju:

Izloženost visokim nivoima radijacije

Ženski seks

Nalseđeni genetski sindromi

 

Komplikacije

Komplikacije povezane sa tiroidnim izraslinama uključuju:

Teškoće prilikom gutanja ili disanja.

Hipertiroidizam.

Problemi koji su povezani sa tiroidnim karcinomom.

 

Prevencija

Kao i sam tiroidni kancer, tiroidne izrasline se trenutno ne mogu sprečiti.