Šta je tirotropin?

Tirotropin ili tireostimulišući hormon (TSH) koji se luči u hipofizi, obično se u malim količinama otpušta u krvotok tokom jutarnji časova da bi kasno uveče ta koncentracija porasla.Tirotropin stimuliše rast tiroidne žlezde smeštene u vratu i stimuliše je da luči tiroidne hormone. Kada postoji velika količina tiroidnih hormona, onda hipofiza prestaje da luči TSH, čime se smanjuje i proizvodnja tiroidnih hormona. TSH podstiče tiroidnu žlezdu da luči sledeća dva hormona: trijodtironin (T3) i tiroksin (T4) koji se sintetišu u štitnoj žlezdi, žlezdi manje veličine smeštene u vratu i koja ima zadatak da reguliše metaboličke procese u ljudskom organizmu. Hormoni T3 i T4 pomažu u kontroli metabolizma u ljudskom organizmu. Trijodtironin (T3) i tiroksin (T4) potrebni su za normalan razvoj mozga, posebno tokom prve 3 godine života. Bebe čiija štitina žlezda ne proizvodi dovoljno tiroidnih hormona (urođeni hipotireoidizam) mogu u ozbiljnim slučajevima da budu mentalno zaostale. Starijoj deci su takođe potrebni hormoni štitne žlezde kako bi mogla pravilno da se razvijaju i rastu.

 

Zašto se meri nivo tirotropina?

Ovaj test omogućava procenu nivoa TSH i samim tim i procenu pravilnog rada štitne žlezde. Ovaj pregled se često prepisuje u kombinaciji sa testiranjem FT4 i FT3 hormona. Takođe se radi kada treba utvrditi da li štitna žlezda pravilno funkcioniše. Nedovoljno aktivna štitna žlezda (hipotireoidizam) može da dovede do pojave sledećih simptoma: dobitka težine, umora, suve kože, opstipacije, subjektivnog osećaja hladnoće, čestih menstruacija. Prekomerni rad štitne žlezde (hipertiroidizam) može da dovede do sledećih simptoma: gubitka težine, ubrzanog rada srca, nervoze, dijareje, sibjektivnog osećaja vrućine, ili neredovnih menstruacija. Takođe se koristi za utvrđivanje uzroka neaktivne tiroidne žlezde budući da nivo TSH pomaže u određivanju da li je hipotireoidizam posledica oštećenja tiroidne žlezde ili nastaje iz drugih razloga. Test se koristi i za praćenje toka supstitucione terapije kod hipotiroidoze, kao i za praćenje funkcije štitne žlezde kod osoba sa dijagnostifikovanim hipertiroidizmom. Ovo lečenje može da obuhvata antitiroidne lekove, hirurški zahvat ili terapiju zračenja. Takođe se koristi i kao potvrda dijagnoze nedovoljno aktivne štitne žlezde kod novorođenčadi (urođeni hipotiroidizam).

 

Normalne vrednosti variraju od 04 do 4.0 mlU/L. Međutim, ove vrednosti zavise od laboratorije i od metoda koji se koristi za analizu.

 

Uzimanje uzorka za analizu

Uzimanje uzorka za analizu obično se obavlja u zdravstvenoj ustanovi u jutarnjim časovima. Nije potrebno obaviti posebne pripreme pred testiranje. Lekar će vas obavestiti da li je preporučljivo jesti pre davanja krvi na analizu. Trebalo bi da obavestite lekara o svim lekovima koje trenutno uzimate budući da neki lekovi mogu da utiču na rezultate testiranja.

 

Da li je testiranje bolno i štetno?

Testiranje nije ni bolno ni štetno. Pacijent može da oseti lagani ubod prilikom ulaska igle u ruku tokom procesa vađenja krvi za analizu.

 

Kako se izvodi testiranje?

Testiranje se sastoji od uzimanja krvi za jednostavnu an