Definicija

Testikularna torzija javlja se prilikom rotacije testisa, pri čemu nastaje uvrtanje spermatične vrpce putem koje se krv dovodi ka skrotumu. Prilikom prekida dotoka krvi u testis, nastaje izuzetan bol i otok testikularne regije.

Testikularna torzija najčešće se javlja kod dečaka u periodu između 12  i 16 godina, ali se poremećaj može javiti u bilo kom uzrastnom dobu, čak i intrauterino, pre rođenja.

Lečenje testikularne torzije najčešće zahteva hitan hirurški tretman. U zavisnosti od medicinskog stanja individue, kao i vremenskog perioda proteklog od momenta prekida krvnog toka, uklanjanje testisa može biti neophodno u cilju prevencije daljih komplikacija.

 

Simptomi

Najčešći znaci i simptomi testikularne torzije uključuju:

Intenzivan bol u predelu testisa

Otok skrotalne regije

Abdominalni bol

Mučninu i povraćanje

Vrtoglavicu

Bolno uriniranje

Temperaturu

 

Uzroci

Tačan etiopatogenetski uzrok testikularne torzije i dalje je nepoznat. Tenziona torzija javlja se prilikom rotacije testisa, uvrtanja spermatične vrpce. U tom slučaju dotok cirkulacije može biti u potpunosti prekinut, izazivajući rapidno oštećenje zahvaćene regije.

Smatra se da postoji nekoliko faktora koji učestvuju u nastanku testikularne torzije:

Pozitivna porodična anamneza testikularne torzije

Povreda skrotuma koja rezultuje njegovim oticanjem

Intenzivna fizička aktivnost

Niske temperature

Ubrzan rast testisa tokom puberteta

 

Faktori rizika

Faktori rizika koji povećavaju rizik za nastanak testikularne torzije podrzumevaju:

Mlađu starosnu dob (najčešće kod mladića u periodu od 12 do 16 godina)

Prethodna lična istorija testikularne torzije

Pozitivna porodična anamenza testikularne torzije

 

Komplikacije

Moguće komplikacije koje nastaju usled testikularne torzije podrazumevaju:

Redukciju veličine zahvaćenog testisa

Ozbiljno oštećenje testisa koje može rezultovati kompletnim hirurškim uklanjanjem testisa

Ozbiljno oštećenje testisa ili gubitak testisa koje rezultuje infertilitetom

Težak infektivni proces testisa i skrotalne regije takođe je moguć u slučaju kompromitovanog krvnog protoka u dužem vremenskom periodu

 

Lečenje

Najčešći terapeutski pristup lečenju testikularne torzije jeste operativni. Kod određenih slučajeva, lekar je u mogućnosti da načini detorziju testisa putem aplikacije pritiska na skrotum. Ipak, hirurški tretman i dalje je neophodan u cilju prevencije rekurentnosti. Hirurški koraci kod postojanja testikularne torzije podrazumevaju:

Uvođenje u opštu endotrahealnu anesteziju

Kreiranje manje incizije skrotuma

Izvrtanje spermatične vrpce

Suturiranje unutrašnjh regija testisa i skrotuma, u slučaju neophodnosti

U slučaju da je testikularna torzija podvrgnuta medicinskom tretmanu unutar šest sati od inicijalnog nastanka bola, prisutne su veće šanse za očuvanje testikularnog tkiva. Ipak, u slučaju da je osoba podvrgnuta medicinskom tretmanu tek nakon 48 sati od početka bola, šanse za gubitak testisa povećavaju se na 90%.

U ređim slučajevima testikularne torzije kod novorđenčeta i fetusa, hirurški tretman može biti neophodan u cilju isključivanja testikulanog karcinoma. Hitnom hirurškom intervencijom može se ponekad očuvati deo ili ceo testis u slučaju pravovremene dijagnoze kao i prevencije torzije kod zdravog testisa. Lečenje testikularne torzije je od vitalnog značaja kod novorođenčadi u cilju preveniranja daljih komplikacija udruženih sa produkcijom muških hormona i fertilitetom.

 

Prevencija

U određenim slučajevima kod nasleđenih oblika testikularne torzije, primena specifične terapeutske mere kao što je operativni pristup tokom koga se oba testisa povezuju sa unutrašnjošću skrotalnog tkiva može biti od izuzetnog značaja.