Često ga nazivaju i mini moždani udar, transistentni ishemički napad proizvodi slične simptome kao i moždani udar ali obično traje samo nekoliko trenutaka i neizaziva trajna oštećenja. Ovo može da vam posluži kao upozorenje. Obično ljudu koji imaju ovaj mini moždani udar, posle toga imaju i pravi moždani udar za najviše pola godine ili godine.

Transistentni ishemički napad može da posluži i kao upozorenje ali i kao preventiva velikog moždanog udara.

 

Simptomi

Većina simptoma se desi u toku jednog sata. Ti znaci su:

Slabost, otupelost ili paraliza lica, ruku ili noge, obično na samo jednoj strani tela.

Nerazgovetan i izopačen govor

Slepilo na jednom ili oba oka ili dupla slika

Vrtoglavca ili gubitak balansa i koordinacije

 

Uzroci

Kod ishemičnog napada, čvor blokira dotok krvi do odrećenog dela mozga. Kod transisitentnog ishemičnog napada, blokada je kratka i nema trajnih oštećenja.

Uzrok TIA-a je obično  gomilanje masti holesterola  u arteriji ili jednoj od njenih grana koje obezbeđuju kiseonik mozgu. Pločice mogu da smanje protok krvi kroz arterije ili dovedu do začepljenja.

 

Faktori rizika

Neki od faktora rizika za transedentni ishemijski udar i moždani udar ne mogu da budu izbegnuti. Drugi mogu da se kontrolišu. Ne možete da promenite istoriju bolesti vaše porodice, godine, pol, prethodni ishemijski napad ili moždani udar ili rasu.

Ali samo saznanje da imate rizik može da vas motiviše da promenite stil života i smanjite rizik. Možete preduzeti ove korake za kontrolu

Visokog krvnog pritiska

Visokog holesterola

Kardiovaskularnih bolesti

Bolesti karotidne arterije

Bolesti periferne arterije

Dijabetesa

Visok nivo homocisteina

Prekomernu težinu

 

Ovaj način života takođe povećava rizik:

Pušenje

Fizička aktivnost

Loša ishrana

Mnogo alkohola

Upotreba droga

Upotreba pilula za kontracepciju

 

Komplikacije

Komplikacije su velike zato što se pola slučajeva smrti nakon ovih udara dešava baš zbog komplikacija. Nekoliko dana i meseci posle napada, pacijent i njegova porodica moraju da rade na smanjenju rizika od mogućih komplikacija. Česte komplikacije: začepljenje krvi, poteškoće u jelu i piću, što povećava rizik od upale pluća i neuhranjenosti, infekcije urinarnog trakta, krvarenje u sistemu za varenje, nesvestice, srčani udar ili prestanak rada srca.

 

Prevencija

Upoznatost sa faktorima rizika i vođenje zdravog života su najbolja prevencija za izbegavanje udara. Ali takođe i:

Smanjenje holesterola i masti

Redovna vežba

Nepušenje

Dosta voća i povrća

Smanjenje unosa natrijuma

Smanjenje unosa alkohola

Održavanje zdrave težine

Nekorišćenje droga

Kontrolisanje dijabetesa.