Trostruki X sindrom se karakteriše prisustvom dodatnog X hromozoma u svakoj ženskoj ćeliji. Žene obično imaju dav X hromozoma, jedan od oba roditelja.kod trostrukog X hromozoma, žena ima tri X hromozoma i ti dolazi do nepravilnosti. Iako žene sa ovim problemom mogu da budu više nego što bi trebalo, ova promena u organizmu dovodi i do drugih fizičkih promena.

Dosta žena sa trećim hromozomom imaju normalan seksualni razvoj i mogu da imaju decu. Ipak, ovo se povezuje sa poteškoćama u učenju i zakasnelom razvoju govora i jezika. Zakasneli razvoje motoričkih funkcija, slab tonus mišića, nepravilnosti u ponašanju i emocijama su takođe moguće, ali ove karakretistike dosta variraju.

 

Simptomi

Zakasneli razvoj govora i jezika

Visina

Vetikalni kožni nabori koji mogu da prekrivaju gornje uglove očiju

Slab tonus mišića

Zakrivljeni prsti

Problemi sa ponašanjem i mentalnim zdravljem

Abnormalnost jajnika

Konstipacija ili bolovi u stomaku

 

Uzroci

Ljudi obično imaju 46 hromozoma koji su sastavljeni u 22 para, plis dva polna hormozoma, jedan od oca, drugi od majek. Ovi hromozomi sadrže gene koji nose instrukcije koje odlučuju o svemu u organizmu čoveka. Majka može da da samo X hromozom, ali otac dalje i X i Z hromozom. Ako primiš X hromozom od oca, XX par te čini ženom. Ako od oca primiš Y hromozom, XZ par te čini muškarcem.

Žene sa trosrukim X sindromom imaju tri X hromozoma. Ovo stanje je genetsko ali nije nasledno. No što se obično dešava je da majčina ćelija jajeta ili očeva ćelija sperme nije dobro oformljena što ustvari prouzrokuje  treći X horomozom.

Kada se jajna ćelija loše oformi, dodatni hromozom se neće pojaviti sve dok se embrion ne oformi. U ivim slučaju, ženska osoba ima mozaični oblik trećeg hromozoma. U ovom slučaju, samo neke od ljudskih ćelija imaju treći hromozom. Ove osobe imaju manje ozbiljne probleme.

 

Faktori rizika

Geni su glavni deo čovekovog postojanja, oni odlučuju o ponašanju u okruženju, kako opstaje, i kakvo je ljudsko biće generalno.  Ova vrsta bolesti se veoma retko dešava i dešava secsamo ženskim osobama.

 

Komplikacije

Zakasneli razvoj i poteškoće u učenju su komplikacije koje su posledice trećeg X hromozoma što dovodi do drugih problema kao što su problemi da poslu stres i izolacija iz društva.

Druge kkomolikacije koje su moguće su:

Iznenadni napadi

Abnormalnosti jajnika

Problemi sa bubrezima

 

Prevencija

Ovo ne može biti lečeno, tako da sam sindrom nema leka, ali i ne može biti sprečen. Ipak, s obzirom na to da ima dosta osoba sa ovim problemom, moguće je voditi normalan život.