Definicija

Uganuća i istegnuća predstavljaju dva česta vida povrede mekih tkiva koja poseduju slične znake i simptome, ali zahvataju različite delove tela.

Uganuće predstavlja uvrnut ili pokidan ligament. Ligamenti su tvorevine vezivnog fibroznog tkiva koje povezuju kost sa zglobom. Zglob članka kao i zglob ručja su najčešće lokalizacije povreda tipa uganuća.

Terapeutski pristup kod oba tipa povrede uključuje odmaranje odgovarajuće regije, aplikaciju leda (krioterapije), plasiranje kompresivnih metoda kao i elevaciju povređene regije (ekstremiteta). Blaža uganuća i istegnuća  najčešće zahtevaju kućno lečenje, dok se kod ozbiljnijih uganuća i istegnuća mogu primeniti tehnike hirurške reparacije kao i fizikalna terapija.

Istegnuća se mogu javiti iznenada ili nastati tokom određenog vremenskog perioda i to najčešće u donjim regijama leđa ili u mišićnim tetivama zadnje strane natkolenice.

 

Simptomi

Znaci i simptomi uganuća i istegnuća zavise od stepena ozbiljnosti povrede i mogu uključivati:

Bol

Otok

Hematome

Nemogućnost pokretanja afeciranog zgloba

Iskakanja ili klikteći zvuk u zglobu

 

Kod individua sa povredama tipa istegnuća mogu biti prisutni sledeći znaci:

Bol

Otok

Mišićni spazmi

Mišićna slabost

Nemogućnost pokretanja afeciranog zgloba

 

Uzroci

Uganuće nastaje kada  indivuda hiperekstendira ili pokida ligament tokom stresnog napora prenetog na odgovarajući zglob. Uganuća se mogu javiti usled direktne ili indirektne trauma u odgovarajućim slučajevima:

Tokom hodanja ili fizičke aktivnosti na neravnoj površini

Tokom atletskih aktivnosti (skijanja tenis, fudbal)

Tokom doskoka na ispruženu ruku ili stopalo tokom pada

Usled iznenadnog udarca u telo

 

Postoje dva vida uganuća: akutni i hronični. Akutna istegnuća javljaju se kada mišić postane istegnut ili iščašen ili pak pokidan tokom iznenadne povrede. Akutna istegnuća nastaju prilikom:

Proklizavanja na ledu

Trčanja

Skakanja

Bacanja objekata

Podizanja težeg tereta

 

Hronična istegnuća rezultat su produženog, repetitivnog pokreta mišića tokom obavljanja poslova ili tokom učestvovanja u određenim sportovima kao što su:

Gimanstika

Tenis

Golf

Ronjenje

Sportovi sa upotrebom reketa

 

Faktori rizika

Postoji nekoliko faktora rizika koji povećavaju šanske za nastanak povreda tipa uganuća i oni uključuju sledeće:

Primena stresa na ili hiperekstenzija mišića

Neadekvatno zagrevanje pre početka naporne fizičke aktivnosti

Nošenje neadekvatne obuće ili druge sportske/zaštitne opreme

Nedostatak kondicije

 

 

Lečenje

Terapeutski pristupi kod uganuća il isitegnuća zavise od zahvaćenog zgloba kao i stepena težine povrede. Postoji nekoliko rpeporučenih terapeutskih pristupa:

Aplikacija leda i pritisak na obolelu regiju

Imobilizacija afecirane regije

Dovoljno odmora

Fizioterapija: vid terapije koji podrazumeva specifične vežbe kreirane sa ciljem poboljšanja obima pokreta kao  i funkcije zahvaćene regije

Podrvgavanje hirurškim procedurama u slučajevima pokidanog ligament ili rupturiranog mišića

 

Prevencija

Postoji nekoliko mera koje se preporučuju u cilju redukcije mogućnosti za nastanak uganuća ili istegnuća i onu uključuju sledeće:

Redovnu fizičku aktivnost uz  prethodno istezanje ili jačanje muskulature

Učestvovanje u kondicionim programima u cilju ojačavanja mišića

Nošenje adekvatne obuće kao i zaštitne opreme

Adekvatno zagrevanje pre uključivanja u bilo koju sportsku aktivnost.